İTÜ TMDK Türk Müziği Arşivi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliğinde hazırlanan projede, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde muhafaza edilen 45 bin üzerindeki kıymetli materyal kataloglanıp, dijitalleştirilmiştir.

İTÜ TMDK Türk Müziği Arşivine ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://tmdkarsiv.itu.edu.tr