Yeni Alınan Veritabanları
Deneme Erişimli Veritabanları

Wiley Online Açık Erişim Yayın Yapma Hakkı

tarafından mursel tekin | Mar 24, 2023
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi kapsamında erişim sağladığımız Wiley Yayınevi’ne ait elektronik dergilerin erişim anlaşması 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür.
Resim1
                   

                                            wiley

Değerli İstanbul Teknik Üniversiteliler,

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi kapsamında erişim sağladığımız Wiley Yayınevi’ne ait elektronik dergilerin erişim anlaşması 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 

Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamındaki dergilere gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınların, Makale İşlem Ücreti (APC) ödemeden, “Açık Erişim” yayımlanması mümkün olacaktır. Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınlar AE desteği kapsamında olacaktır.

 
AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.  
Wiley Oku ve Yayımla Anlaşması gereği Türkiye genelinde üniversiteler için belirlenmiş bir yayın yapma kotası bulunmaktadır. Bu kotaya ulaşıldığında bir sonraki yıla kadar bu anlaşma kapsamında yayın yapma hakkı olmayacaktır. İlgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
 
AE olarak yayın yapmak isteyenlerin, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

Dergi listeleri alttaki linklerdedir :

Açık Erişim Makale Fonlaması Yapılacak Wiley Q1 & Q2 Grubu Dergiler

Ayrıca bu anlaşma için özel olarak hazırlanan sayfanın linkini bulabilirsiniz:

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/tubitak-agreement.html 

Listesi verilen dergilerde makalelerinizin açık erişim yayınlanmasıyla ilgili sorun yaşamanız durumunda bizimle kutuphanedanis@itu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla
İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKütüphaneciye Danış