Yararlanma Koşulları

İTÜ öğrencileri için üyelik bilgi formu
İTÜ personeli için üyelik bilgi formu
İTÜ emekli personeli için üyelik bilgi formu
Misafir Üyelik

Yararlanma koşullarının tamamını görmek için aşağıdaki dosyaları kullanabilirsiniz:
Yararlanma koşulları PDF formatında
Yararlanma koşulları Word formatında

Çalışma Saatleri

Mustafa İnan Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

7 Gün 24 Saat

 
7 Gün 24 Saat

 
Şube Kütüphaneler

Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Haftaiçi
08:30 - 21:30
 
Haftaiçi
08:30 - 17:15
Pazar
11:00 - 18:00
 
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
İşletme Fakültesi Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Haftaiçi
08:30 - 17:15
 
Haftaiçi
08:30 - 17:15
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Makine Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Pazartesi
08:30 - 21:30
 
Pazartesi
08:30 - 17:00
Salı 08:30 - 21:30   Salı 08:30 - 17:00
Çarşamba 08:30 - 21:30
  Çarşamba 08:30 - 17:00
Perşembe
08:30 - 17:00
  Perşembe 08:30 - 17:00
Cuma 08:30 - 21:30
  Cuma 08:30 - 17:00
Cumartesi  Kapalı   Cumartesi Kapalı
Pazar 12:00 - 18:00
  Pazar  Kapalı
 
Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Pazartesi
09:30 - 21:00
 
Pazartesi
09:30 - 17:15
Salı 08:30 - 21:00   Salı 08:30 - 17:15
Çarşamba 09:30 - 21:00
  Çarşamba 09:30 - 17:15
Perşembe
08:30 - 21:00
  Perşembe 08:30 - 17:15
Cuma 09:30 - 21:00
  Cuma 09:30 - 17:15
Cumartesi  Kapalı   Cumartesi Kapalı
Pazar Kapalı
  Pazar  Kapalı
 
Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Pazartesi 
09:00 - 17:15 
 
Haftaiçi
09:00 - 17:00
Salı 09:00 - 20:00 
     
Çarşamba 09:00 - 17:15 
     
Perşembe 09:00 - 20:00 
     
Cuma 09:00 - 17:15 
     
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Haftaiçi
08:30 - 17:15
 
Haftaiçi
08:30 - 17:15
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Prof. Dr. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Akademik Yıl Süresince

 
Yaz Dönemi

Haftaiçi
08:30 - 17:15
 
Haftaiçi
08:30 - 17:15
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 
Hafta sonu kütüphanelerimiz kapalıdır.
 

Genel Kurallar

 • İ.T.Ü. öğretim elemanları, öğrencileri, idari ve emekli personeli İTÜ kütüphanelerinden üye olmaksızın yaralanabilirler. Ancak,
  1. Ödünç verme hizmeti,
  2. Kütüphaneler arası ödünç yayın/ belge sağlama hizmeti
  3. Yerleşke dışı erişim hizmeti
  4. Yayın sipariş etme hizmetlerinden yaralanabilmesi için üye olunması gerekmektedir. (Üye olan İTÜ emekli personeli sadece ödünç verme hizmetinden yararlanabilir.)
 • İTÜ mezunları, İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı personeli, diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları, araştırmacılar Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen koşullar çerçevesinde sadece kütüphane içindeki hizmetlerden yararlanabilirler fakat ödünç yayın alamazlar.

  1. İTÜ mezunları mezun kartları ile,
  2. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencileri çıkarılacak elektronik üyelik kartı ile,
  3. İTÜ Kütüphanelerinden yararlanmak isteyen özel sektör ve kamu kurumlarından araştırmacılar ÜYK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde misafir üye olarak İTÜ Kütüphanelerinden yararlanabilirler. bakınız: Form 8
 • Kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.

 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.

 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.

 • Merkez ve şube kütüphanelerdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

 • Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

Üyelik

 • Üyelik İşlemleri

  1. Üye olmak isteyen öğretim elemanı ve idari personel İTÜ Kütüphanelerinden birine İTÜ personel kimlik kartı http://www.kim.itu.edu.tr/ ile başvurarak üye bilgi formunu, bakınız: Form 2
  2. Üye olmak isteyen sözleşmeli / misafir öğretim elemanı veya sözleşmeli idari personel görev yaptığı birimden İTÜ’deki görevini ve görev süresini belirten yazı ile birlikte üye bilgi formunu, bakınız: Form 2
  3. Üye olmak isteyen öğrenci İTÜ Kütüphanelerinden birine İTÜ öğrenci kimlik kartı ile başvurarak taahhütnameyi, bakınız: Form 1
  4. Üye olmak isteyen emekli personel İTÜ Kütüphanelerinden birine İTÜ emekli personel kimlik kartı ile başvurarak emekli personel için hazırlanan üye bilgi formunu, bakınız: Form 3
  5. Üye olmak isteyen diğer üniversite kütüphaneleri kütüphanelerarası üyelik formunu doldurarak üye olabilirler. bakınız: Form 4
  6. Kütüphaneye üye olan kullanıcılara uzaktan erişimde kullanılmak üzere PIN kodu verilir. Ayrıntılı bilgi için: pin işlemleri
 • Üyelik Süresi

  1. İTÜ öğretim elemanı, idari personeli, sözleşmeli / misafir öğretim elemanı veya sözleşmeli idari personel İTÜ’de görev yaptığı sürece,
  2. İTÜ öğrencileri veya misafir öğrenciler İTÜ’de ki öğrenimleri süresince,
  3. İTÜ emekli personeli üye olmak için başvurduğu tarihten itibaren 1 yıl süresince üye olabilirler. Emekli personel üyelik bitiminde Daire Başkanlığına müracaat ederek üyelik süresini uzatabilir. Uzatma talebinde bulunmayan emekli üyelerin üyelikleri iptal edilir.
 • Üyeliği Sona Erdirme veya Askıya Alma

  1. Üyelik Bitişi
   a) Personel, emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle üniversiteden ayrıldığında, Daire Başkanlığından "ilişiği yoktur" onayı,
   b) Öğrenci, mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda Daire Başkanlığından “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.
  2. Askıya Alma
   a) Kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür. Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların üyelikleri 1 ay süre ile,
   b) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren veya izinsiz materyal çıkaran kullanıcılar hakkında ilgili birimlere bildirilerek yasal işlem yapılması istenir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların 2 ay süre ile,
   c) İTÜ kimlik kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği 1 ay süre ile askıya alınır.