Elektronik Tezler

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) :

Çoğunluğu doktora tezlerinden oluşan 5 milyona yakın yüksek Lisans/doktora tezine tam metin erişim sağlar.

Kampüs dışı erişim bağlantısı: http://0-search-proquest-com.divit.library.itu.edu.tr/İTÜ Akademik Açık Arşiv:

İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüleri'nde üretilmiş yüksek lisans ve doktora tezlerinin yanısıra, akademik ve idari personeli, öğrencileri tarafından bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere, araştırma projelerine, konferans metinlerine, raporlar ve ders notlarına erişim sağlar. 

İTÜ Akademik Açık Arşiv
dspace-logo-only