Sayısal Koleksiyon

İTÜ Kütüphaneleri-Sayısal Koleksiyon'u aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır: 

İTÜ Nadir Eser Koleksiyonu: Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mektebi Kütüphanesi mirasını devralan İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil eder. 18, 19 ve erken 20. Yüzyıla ait yaklaşık 6000 kitap ve süreli yayını barındıran bu koleksiyon, Osmanlı mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekte ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.

Harita ve Coğrafi Materyaller Koleksiyonu: Bu koleksiyonun çoğunluğunu İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bağışı olan jeoloji konulu yaklaşık 5000 harita oluşturmaktadır. Haritaların dilleri Türkçe, Çince, Rusça, İngilizce' dir. Koleksiyonunun kalan kısmını kütüphanenin satın almış olduğu coğrafi materyaller oluşturmaktadır.

İTÜ TMDK Sayısal Müzik Arşivi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucularından kemençe üstadı Cüneyd Orhon' a ait olan bu nota koleksiyonu, 2014 yılında ailesi tarafından TMDK Ercümend Berker Kütüphanesi' ne bağışlanmıştır. Koleksiyon, tekrarlar çıkarıldığında 748 sözlü eser ile 524 adet saz eserinden oluşmaktadır. Koleksiyonun önemli bir özelliği her eserin arka sayfasına, kullanıldığı kaynaklar hakkında Orhon'un kendi el yazısıyla düştüğü notların bulunmasıdır.

Kampüs İçi Erişim için tıklayınız 

Kampüs Dışı Erişim için tıklayınız