Bibliyometri Çalıştayı 2018

bibliometrics18banner22-23 Ekim tarihlerinde İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve 
Elsevier işbirliğiyle uluslararası düzeyde Bibliyometri Çalıştayı '18 etkinliği düzenlenecektir.

Belirli bir alanda, belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede, kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi şeklinde tanımlanan bibliyometri, bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

Mevcut Bibliyometri çalışmalarına ışık tutmak ve yeni metrik çalışmalarının gelişimlerine zemin hazırlamak amacıyla ele alınacak konular aşağıda  listelenmiştir:

 • Bibliyometrinin temel kavramları,
 • Bibliyometrik analizlerin bilim dünyasına etkileri,
 • Ülke bilim ve teknoloji politikası geliştirmede bibliyometrinin önemi,
 • Bibliyometrik analizlerin akademik çalışmalar ve akademisyenler üzerindeki etkileri,
 • Türkiye üniversitelerinde öne çıkan araştırma alanları ve dünya karşılaştırması,
 • Bilgibilim alanında bibliyometri çalışmaları ve trendler,
 • Akademik görünürlüğü artıran büyük veri,
 • Kütüphanecilik alanında bibliyometrinin potansiyel kullanımları,
 • Bibliyometrinin kütüphaneler üzerindeki etkileri,
 • Bibliyometri kütüphaneciliği,
 • Türkiye'de akademik kütüphanelerde bibliyometri uygulamaları,
 • Bibliyometrik analizler ve raporlar için kullanılan uygulamalar (Scival, Incites, Google Scholar, Dimensions, Altmetri...).

 

Çalıştay’la ilgili detaylı bilgiye http://bibliyometri.itu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Çalıştay’a son kayıt tarihi 15 Ekim 2018’dir. Çalıştay esnasında yapılacak etkinliklere katılım sayısı önemli olduğundan, kayıt formunu doldurmanız önem arz etmektedir.