ITU Publications

TITLE CALL Imprint/Date No
1. Ulusal döküm simpozyumu: bildiriler kitabı,28-30 Eylül 1981 İTÜ,Maçka-İstanbul TS228.99 .U48 1981 İstanbul : İTÜ, c1981
1. Ulusal Kaynak Sempozyumu : tebliğ özetleri, 13-14-15 Kasım 1984 İstanbul TS227 .U48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
1.Çelik yapılar semineri notları : 26 Eylül-1 Ekim 1983 TA684 .Ç45 1983 [y.y.] : [y.y.], 1983
15. Petrol ve doğal gaz semineri ve sergisi : bildiriler kitapçığı, 30 Haziran-01 Temmuz 2005, İTÜ Maden Fakültesi, Maslak, İstanbul / düznl. İTÜ Petrol ve doğal Gaz Mühendisliği Bölümü TN863 .P48 2005 İstanbul : İTÜ, 2005
19. yüzyıl sonunda Anadolu kenti mekansal yapı çözümlemesi / Sevgi Aktüre HT384.T9 A38 1978 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1978
1943 Alman betonarme şartnamesi / Ali Fuat Berkman TA682.25 .B47 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
1954-2004 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları : İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Elektrik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi M LF5250.İ88 İ88me 2004 [İstanbul : İTÜ, 2004]
1960'larda mimari : ümitler ve kuşku / Giedion Siegfried; çev. Selçuk Batur NA680 .G54 1965 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1965
1964-65 ders yılı üniversitelerarası giriş sınavı sıralaması ve bazı istatistik sonuçlar / Şenol Utku, Muzaffer İpek LB2367.4 .U85 1965 İstanbul : İ.T.Ü., 1965.
1965 yaz semineri konferans ve uygulamaları / Hamit Dilgan...[ve diğ.] QA75.5 .B56 1967 İstanbul : İ.T.Ü., 1967.
1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe kanunu LF5250.İ88 B56 1977 [İstanbul] : İ.T.Ü., 1977
1983 yılında Türkiyede elektrik ve elektronik endüstrisi sempozyumu : 27Eylül-19Ekim 1983 TK5 .B555 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
2000 yılında İstanbul / der. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Enstitüsü. HT384.T92 İ8 İstanbul : İTÜ, [t.y.]
2000'li yıllarda mühendislik ve mimarlık sempozyumu : Ayazağa Kampüsü Maslak 1-2 Haziran 1992 / düz.İstanbul Teknik Üniversitesi T65 .İ35 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
2023 yılında Türkiye / Ekrem Ceyhun HC495.E44 C49 2006 İstanbul : İTÜ, 2006
22 Temmuz 1967 Adapazarı-Mudurnusuyu vadisi depremi üzerine incelemeler / Kazım Ergin TH1095 .E74 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
3,6-diaza-2,7-dioksi-1,8 bis (salisilidenimin) oktan'ın muhtelif transiton metalleri ile kompleks formasyonu ve strukturlerinin aydınlatılması / Esin Erol QD172.T6 E76 1975 İstanbul : İstanbul Teknil Üniversitesi, 1975.
3. derece noktalar için yüzey ağı ve kenar ölçülerinin nokta prezisyonuna etkisi / Ahmet Aksoy. TA616 .A37 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977.
A comparison of some equations of state / Enis Kadıoğlu QC173.4.E65 K33 1972 İstanbul : İ.T.Ü., 1972.
A graphical method to obtain phase plane curves of non-linear free vibration governed by the equation mx +f(x)=0 / Muzaffer İpek QA567 .İ64 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
A production oriented approach to computer selection / Ataç Soysal QA76.5 .S69 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
A study on irradiation swelling of UO2 fuel material / Nezihi Özden İTÜ NÜK B30 İstanbul : İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, 1978
A theory of magnetic damper for seismometers / Tsuneji Rikitake QE541 .R55 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Açık alanda sesin yayılmasında etkili olan iklim elemanları ve atmosferik olaylar / Sevtap Yılmaz QC233 .Y45 1982 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1982
Açık deniz balıkçı gemilerinin diesel-motorlarıyla tahriki / Karl Volz ; çev. S. Palavan VM431 .V65 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Açık hava tiyatroları / Orhan Bozkurt NA6820 .B69 1950 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950
Açık işletmeler / haz. Senai Saltoğlu TN274 .A24 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Açık kanal akımında tane çökelmesi / Mahir Aydın TD439 .A93 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Açık kanallarda buzlanma ve sonsuz uzunluklu iki paralel yakın plak asimetrik türbülanslı akımın özellikleri / Hasan Denker TD657 .D46 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Açıklamalı örneklerle FORTRAN IV : algoritma kurma ve program geliştirme / Fikret Keskinel, H. Faruk Karadoğan QA76.73.F25 K47 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Açıklamalı örneklerle yüksek matematik / Eyüp Sabri Türker, Bekir Yıldırım, Yılmaz Güney QA303 .T87 1988 Sakarya: İ.T.Ü, 1988.
Aderansta mekanik etkileşim olayı / Cengiz Karakoç TA683.2 .K37 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Adi ve tepkili uçakların uçuş tecrübeleri / Benson Hamlin ; çev. Zübeyir Demirgüç TL671.7 .H36 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Aerodinamik : sıkışabilir akışkanlar / Ömer Erkin Peremeci TL570 .P47 1973 İstanbul : İTÜ, c1973.
Aero-elastik olaylar / Muammer Aksan TL574.A37 A47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Afet bölgeleri ve uygulanacak önlemler / çev. Orhan Göçer HV555.T9 A34 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1983
Afyon mermerlerinin mühendislik jeolojisi ve fiziko-mekanik özeliklerinin ayrışma ile ilişkisi / Kemal Güleç TN967 .G85 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Ağırlık barajları ve masif bağlamalar / N. Kelen , çev. Necati Engez TC540 .K45 1949 İstanbul : İTÜ, c1949.
Ağırlık barajları ve masif bağlamalar / N. Kelen ; Necati Engez TC540 .K45 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Ağırlıksız ve ağırlıklı maddelerin türbülansı dispersiyonu / Mutlu Sümer TA357.5.T87 S86 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Ahşap yapı bilgisi / İ. Hulusi Güngör TA666 .G86 1965 İstanbul : [y.y], 1965.
Ahşap köprüler için hesap ve proje esasları, Ağustos 1930 / çev. Ali Fuat Berkman. TG375 .A47 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Ahşap yapı elemanları / Hilmi Deren. TA422 .D47 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Ahşap yapı elemanları / Hilmi Deren. TA422 .D47 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1945 İstanbul: İTÜ, 1945.
Akarsu yapıları / O. Nuri Çataklı İTÜ İNŞ ÇAT İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1974
Akarsu yapıları I / Ferruh Müftüoğlu TC405 .M84 1983 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notları, 1983.
Akarsu yapıları II / Ferruh Müftüoğlu TC405 .M84 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Akarsu yapıları II : ders notları / Ferruh Müftüoğlu İTÜ İNŞ MÜF İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1980.
Akarsulardaki inorganik azot dağılımına dispersiyonun etkisi / İ. Ethem Gönenç TD420 .G66 1979 İstanbul :İTÜ, 1979.
Akaryakıt muhafazası / çev.H.İbrahim Özdemir. TP692.5 .A33 1959 İstanbul : ITÜ, 1959.
Akım makinaları / Carl Pfleiderer, Hortwig Petermann ; çev. Kaan Edis, Tekin Tekin TJ900 .P45 1978 İstanbul : [y.y], 1978
Akışkanlar mekaniği / Erdoğan S.Şuhubi QC145.2 .Ş84 1993 İstanbul : İTÜ, 1993.
Akışkanlar mekaniği / G. K. Batchelor; çev. M. Emin Erdoğan QA901 .B38 1971-72 İstanbul: İTÜ, 1971-1972.
Akışkanlar mekaniği / G.K. Batchelor ; çev. M.Emin Erdoğan QA901 .B38 1980-82 İstanbul : İTÜ, 1980-1982
Akışkanlar mekaniği : (çözülmüş problemler) kinematik / M. Emin Erdoğan QC145.2 .E73 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Akışkanlar mekaniği ders notları / Refah Ayber QC145.2 .A93 1974 İstanbul: İTÜ, 1974.
Akışkanlar mekaniği problemleri / M. Emin Erdoğan QC145.2 .E73 1982 İstanbul : İ.T.Ü., 1982.
Akışkanlar mekaniği problemleri / M. Emin Erdoğan. QC145.2 .E73 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Akışkanların gözenekli ortamdaki akışı / Eugene Collins ; çev. Tuncay Saydam QC155 .C65 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1973.
Akışkanların mekaniği / Joseph Peres ; çev. Saffet Süray QC145 .P47 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Akışkanların mekaniği / Joseph Pérès ; çev. Saffet Süray QC145 .P47 1954 İstanbul: İTÜ, 1954.
Akışkanlık artırıcı katkı maddelerinin portland çimento harçlarına etkisi / M. Süheyl Akman TP884.A3 A36 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Aktif devre sentezi / Fuat Anday TK7867 .A53 1992 İstanbul : İTÜ , 1992
Aktif RC filtreleriyle PCM kanal filtresi gerçekleştirilmesi ve kalın film tekniğine uygulanması / Hakan Kuntman İTÜ ELE KUN İstanbul : İTÜ, 1978.
Aktif RLC devrelerinde durum denklemleri ve başlangıç koşulları / Ahmet Dervişoğlu T57.85 .D47 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1970.
Al2O3-CaO-SiO2-TiO3 dörtlü sisteminde katı halde faz bağıntıları / Mehmet Koz TN775 .K69 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Alahan manastırı mimarisi üzerinde bir inceleme / P. Verzone; çev.Mükerrem Usman NA4850 .V47 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Alanya'da geleneksel konutlar / Hasan Şener NA7396.A43 Ş46 1984 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1984.
Alev ve yanma / John N. Bradley ; çev. Oğuz Borat QD516 .B73a 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Algol programlama dili / Hüsamettin Bakoğlu QA76.73.A24 B35 1975 İstanbul: İTÜ, 1975.
Algol programlama dili / Hüsamettin Bakoğlu QA76.73.A24 B35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Almanca okuma kitabı : Deutsches lesebuch / Burhanettin Batıman, Karl Weiner PF3117 .B38 1946 İstanbul: İTÜ, c1946.
Almanca teknik okuma kitabı = Technisches lesebuch / Vakkas Aykurt ... [ve diğ.] M T9 .A46 1946 İstanbul : Teknik Okulu Kütüphanesi, 1946
Almanyada ve memleketimizde yeni çiftçi evleri kuruluş ve yapımları / A. Sabri Oran NA8208 .O73 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Alt yapı tesisleri / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1987 İstanbul: İTÜ, 1987
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1980 İstanbul: ITU, 1980.
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1979 İstanbul: İTÜ, 1979
Alternatif akım makinalarının teorisi / Waldemar Michael ; çev. Emin Ünalan. TK2711 .M53 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Alternatif akım şebeke modelleri / Franz Doppler ; terc. eden Mustafa Bayram QC641 .D67 1956 [İstanbul] : Elektrik Fakültesi, 1956
Alternatif akımın yer eğrileri teorisi / G. Oberdorfer ; çev. Süreyya Elbi TK2711 .O24 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Alttan ısıtılan sonsuz kalınlıktaki akışkanlarda doğal konveksiyon / Kemal Tuzla MAK DR247 TUZ İstanbul : İTÜ, 1972.
Alüminyum alaşımlarının ısıl ve mekanik işlemleri / Aram Ersümer. TN775 .E77 1960 İstanbul: İTÜ, 1960.
Alüminyumda plastik yorulma hasarının birikimi üzerinde frekansın etkisi / A. Hikmet Üçışık TN775 .Ü25 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
An application of matching technique to the heave motion of rectangular cylinders / T. Sabuncu, Ö. Gören QC151 .S23 1981 İstanbul : İ.T.Ü., 1981.
Anadolu gezilerinden izlenimler bir batı Anadolu gezisi : (Şubat 1962) N7161 .K83 1962 İstanbul : İTÜ, 1968
Anadolu medreseleri : Selçuklu ve beylikler devri / Metin Sözen NA1363 .S69 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Röleve Kürsüsü, 1970
Anadolu sanatı araştırmaları N7161 .A53 1968-1970 İstanbul : İTÜ, 1968-1970
Anadoluda insan toplulukları ve yerleşme ilkeleri üzerinde bir deneme / Tekin Aydın HN656.5.A8 A93 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Anadolu'da Roma devri mimarisi : plan bakımından bölgesel özellikleri üzerinde bir araştırma / Berge Aran NA310 .A73 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Anadolu'da yerleşme sisteminin evrim analizi ve çağdaş mekan düzenleme politikalarına etkilerinin incelenmesinde bir yöntem denemesi / Fulin Bölen HT147.T9 B65 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Anadolu-Türk mimarisi tarihi / Doğan Kuban N7161 .K83 1965- İstanbul: İTÜ, 1965-
Analitik denel fizik : mekanik ve ısı / by Harvey Brace Lemon, Michael Ference ; çev.Nusret Kürkçüoğlu QC21 .L46 1959 İstanbul : İ.T.Ü., 1959
Analitik geometri dersleri / A. Tresse ; çev. F. Gürsan QA551 .T74 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Analitik geometri problemleri / E. Mosnat ; çev. Nüzhet Gökdoğan QA555 .M67 1944- İstanbul : İTÜ, 1944-
Analitik kimya / H. A. Flaschka, A. J. Barnard, P. E. Sturrock ; çev. Özer Bekaroğlu, Ahmet Gül, Nükhet Tan QD101.2 .F53 1987 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1987.
Analitik kimya / Vahdettin Sevinç QD101.2 .S48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Analitik kimya : tatbikat kitabı / Lloyd E. Malm, Harper W. Frantz ; çev. H. İbrahim Özdemir QD75 .M35 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960.
Analitik kimya laboratuvar çalışmaları / Vahdettin Sevinç İTÜ SAK SEV İstanbul : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1983.
Analiz / Hamit Dilgan. QA300 .D55 İstanbul: İTÜ, [t.y.].
Analiz / Hamit Dilgan. QA300 .D55a İstanbul: İTÜ, <1942>
Analog elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 2001 İstanbul : İTÜ, 2001
Analog komputer ve tatbikatı / S. Palavan, O. Borat QA76.4 .P35 1970 İstanbul : İ.T.Ü., 1970.
Analog MOS tümdevre tekniği / H. Hakan Kuntman TK7874 .K86 1997 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.
Anıt-kabirler ve zafer-asker anıtları / Doğan Erginbaş DR431 .E74 1950
Ankara evleri / Eyüp Kömürcüoğlu NA7396.A55 K66 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Anonim mimaride çeşitlilik deneme I. / Necati Şen NA208 .Ş46 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Anorganik cisimlerin tanıtılması ve reaksiyonları / İbrahim H. Özdemir QD151.2 .Ö93 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Anorganik kalitatif analize giriş / Remziye Hisar QD81 .H57 1969 İstanbul : İ.T.Ü., 1969.
Antalya (sıcak-nemli), Ankara (ılımlı) bölgelerinde biyoklimatik konfor yönünden optimum tavan yüksekliklerinin araştırılması / Eşher Berköz TH6025 .B47 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Anten problemlerinde fourier dönüşümleri / İnci Akkaya. TK7871.6 .A45 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Anten teorisine giriş / İnci Akkaya TK7871.6 .A45 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
Anten teorisine giriş / İnci Akkaya TK7871.6 .A45 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Antik devir Küçük Asya evleri / Mükerrem Usman NA210 .U86 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Arabağlantılı eşlenik seçmeli sistemlerde tıkanma hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK7868.S9 K37 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Arabağlantılı eşlenik seçmeli sistemlerde tıkanma hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK7868.S9 K37 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Arama ve kurtarma el kitabı / ICAO ; çev. F. Terzioğlu TH9445.A5 A73 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Araştırma planlaması tecrübelerin planlaması ve analizine giriş / William S. Ray ;çev. Faruk Akün QA279 .R39 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Arazide yapılan temel zemini etüdleri / Necati Acun TA775 .A28 1983- İstanbul : İTÜ, c1983-
Arazide yapılan temel zemini etüdleri / Necati Acun TA775 .A28 1959- İstanbul : İTÜ, 1959-
Arı yıllığı M LF5250.İ88 İ88ar İstanbul : İTÜ,
Artık maddelerin ayrışma ve dağılmasının kübik dizilişi damlatmalı bir filtre modeli üzerinde incelenmesi / Dinçer Topacık TP156.F5 T67 1977 İstanbul : İTÜ, c1977.
Asenkron makinalar / M. Kemal Sarıoğlu İTÜ ELE SAR İstanbul : İ.T.Ü., t.y.
Asenkron makinalar : ders notları / Osman İkizli TK2785 .İ35 1981 İstanbul: İTÜ, 1981.
Asenkron makine problemleri (çözümlü) / İlhami Çetin TK2785 .Ç48 1993 İstanbul : İTÜ, 1993
Asimptotik metodlar / M. Emin Erdoğan QA431 .E73 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974
Asma sistemler / Hasan Karataş TA660.C3 K37 1979 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1979
Asma sistemlerin statik hesabı / Hasan Karataş TA660.C3 K37 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, [t.y]
Astronomik-jeodezik ağların yenilenmesinde jeoid dalgalanmaları için minimum ilkesi / İsmail Hakkı Güneş QB311 .G86 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Aşağı Sakarya nehrinde navigasyon olanaklarının incelenmesi, teknik ve mali fizibilite ön etüdü / araştırmacılar Cevat Erkek...[ve diğ.] İTÜ İNŞ ERK İstanbul : İTÜ, 1976.
Aşık ve merteklerin nomogramlarla ve çatı makaslarının cedvellerle hesabı / Abdullah Türkmen TH2401 .T87 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Aşık ve merteklerin nomogramlarla ve çatı makaslarının cedvellerle hesabı / Abdullah Türkmen İTÜ 576 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1964.
Aşınmada radyoaktif izotopların kullanılması ve dinamik yüklü yataklar / K. Kollmann ; çev. M. Gediktaş, M. Savcı TJ1061 .K65 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1971.
Atatürk dönemi Mühendis Mektebi / Cüneyd Okay İTÜ REK OKA [İstanbul : İTÜ, 2006?]
Atıksu ön arıtma ve deniz deşarjı sistemleri / İzzet Öztürk İTÜ 1570 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1996
Atıksuların arıtılması / Yılmaz Muslu TD745 .M87 1996 İstanbul : İTÜ, c1996
Atıksuların arıtılması / Yılmaz Muslu TD745 .M87 1994 İstanbul : İTÜ, c1994.
Avnik demir cevherlerinden hazırlanan peletlerin indirgeme davranışlarına CaO, Na2O ve K20'in etkisi / Mustafa Kelami Şeşen İTÜ KİM ŞEŞ İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986
Avrupa memleketlerinde üniversite kademesinde sanayi mühendisliği ve sinai sevk ve idare öğretimi / çev. Bedri Karafakıoğlu T56.4 .A97 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Avrupa mimarisinin anahatları / Nikolaus Pevsner ; çev. Selçuk Batur. NA645 .P48 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, 1970
Aydınlatma dersleri / M. Eskenazi TK4175 .E85 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Aydınlatma tekniği / çev. Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Aydınlatma tekniği / M. Eskenazi TK4175 .E85 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya. TK4175 .Ö95 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Aydınlatma tekniğinin esasları / R. G. Weigel ; çev. Muzaffer Özkaya TK4175 .W45 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Aydınlatma ve iç tesisat projesi / M. Eskenazi TH7725 .E85 1972 İstanbul : İTÜ, 1972-
Ayvalık şehircilik araştırmaları : 1962-1963 ders yılı İTÜ MİM 2 İstanbul : İTÜ, 1964
Ayvalık'ta şehircilik araştırmaları HT169.T92 B35 1964 İstanbul : İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehircilik Yayınları, 1964
Az eğimli sıcak çatılarda uygulama kolaylığı yönünden yalıtım katlarının tertipleri / İmer Sunguroğlu TH2401 .S86 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1982
Azalan debili filtrelerde ön tasfiyeye tabi tutulmamış suların süzülmesi / Kriton Curi TD433 .C87 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Bacalar : tekniği, yapısı, mimarisi ve Türk yapıcılığında baca / Tulu Baytin TH2281 .B39 1951 İstanbul: İTÜ, 1951
Bağımlı kaynakları en genel biçimde kontrol edilen lineer zamanla değişmeyen devre ve çok-uçluların analizi ve karşılaşılan ilgili sorunlar / Ali Nur Gönüleren TK454 .G665 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Bağımsız iki değişkenin, birer değişkenli altı bilinmeyen fonksiyonunu içeren bir fonksiyonel denklemin tüm analitik çözümleri ve yüzeyler teorisindeki uygulaması / M. Alez Olcay QA431 .O43 1976 [İstanbul] : İTÜ, 1976.
Bağlama elemanları / Aybars Çakır TJ1320 .Ç35 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Bağlama elemanları konstrüksiyon ve hesap / Mustafa Gediktaş TJ243 .G43 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Bakım tutum ve emniyet / çev.Yusuf Tekiz. T55 .B35 1968 İstanbul: İTÜ, 1968.
Bakır ve bakır alaşımları / Hans Keller, Klaus Eickhoff ; çev. Şefik Güleç QD137.C6 K45 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Bakırın yüksek sıcaklıklarda yön değiştiren burulma zorlanması altında kısa ömürlü yorulması / Ahmet Aran TA480.C7 A73 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Balıkçı gemilerinin dizaynı için yeni yollar / Mesut Savcı VM431 .S28 1956 İstanbul : İTÜ , 1956
Balmumcu Seniye (Seniha) Sultan köşkü / Cankut Örmeci, M. Orhan Altan DR739.B3 Ö76 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Bandlı konveyörler / Mehmet Nimet Özdaş TJ1390 .Ö93 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Bankacılık ve banka muhasebesi / Cihangir Akın HG1707 .A34 1984 İstanbul : İ.T.Ü., 1984
BaO-CaO-Mg0-SiO2 dörtlü sisteminde katı halde faz bağıntıları / H. Erman Tulgar QD262 .T85 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Barometreler / haz. İbrahim Yücelen İTÜ ELE YÜC [İstanbul] : İ.T.Ü., 1971.
Basınç ve çekme gerilmelerinin ortak etkilerine maruz betonun davranış ve kırılması / M. Süheyl Akman TA44O .A36 1967 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1967.
Basic ile sayısal hesap / M. Nadir Yücel. QA76.73.B3 Y83 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Başlangıç değerleri metodu ile helisel çubukların statik hesabı / Vural Cinemre TA660.B3 C56 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Batı Anadolu Borat yataklarının mukayeseli jenetik etüdü / Işık Özpeker QE389.65 .Ö94 1969 İstanbul: İTÜ, 1969.
Batı Anadolu bölgesinde kültür gelişmesinin ana hatları / Reinhard Stewig ; Ruhi Turfan, M. Şevki Yazman HN656.5.A8 S74 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 1970
Batman çayı üzerinde Malabadı-Hüseyinkan barajı rezervuar sahasının jeolojik etüdü / Erdoğan Yüzer QE316 .Y89 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Batmış sıçramanın etüdü ve batmış sıçramada maddenin boyuna dispersiyonu / M. Emin Savcı QC431 .S28 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar QE634.T9 S29 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar İTÜ 266 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1955.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar QE634.T9 S29 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Bazı çelik ve alüminyum alaşımlarının kaymalı yuvarlanma halinde aşınma ve sürtünmesinin kantitatif analizi / Kaşif Onaran TA472 .O53 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Bazı üst kretase ve tersiyer bentonik foraminiferlerinde çoğalma / Engin Meriç QL368.F6 M47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılan İ.T.Ü. öğrencilerinin yapısal ve fonksiyonel kapasitelerinin incelenmesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü araştırma raporu / haz. Yalçın Aköz ... [ve diğ.] GV361 .B43 1994 İstanbul : İTÜ, 1994
Belirli bir yol sistemi ve işletme şartlarına göre optimum travers aralığının formüle edilmesi / İnal Seçkin TF258 .S43 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Benzeşim kurallarından yaralanılarak motopomp karakteristiklerinin grafik ve analitik metodlarla etüdü / B.Kaya Baysal TJ900 .B39 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Benzil bütil ftalat ve dioktil ftalat'ın alternatif akım polarografisinde araştırılması / Betül Başaran TD196.P47 B37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Benzin püskürtmesinin bugünkü durumu / Zübeyir Demirgüç TJ770 .D46 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Beton : atıl bileşenlerin tesiri eniyi bileşimi elde etmek için uyulması icap eden kaider şantiyede imalı ve taşınması / J. Faury; çev. Akil Muhtar Şuvak. TA439 .F38 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Beton aşınmasının iki fazlı malzeme olarak incelenmesi / Turan Özturan TA440 .Ö98 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Beton bileşiminin tayini / Bekir Postacıoğlu TA439 .P67 1955 İstanbul: İTÜ, 1955
Beton teknolojisi / Ferruh Kocataşkın TA439 .K63 1959 İstanbul : ITU, 1959.
Beton ve harçların basınç altındaki kısa süreli davranışında çimento hamuru yapısı ve agrega granülometrisinin etkileri / Osman N. Oktar, Harun Moral, Saim Akyüz TA438 .O38 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Beton yollar : rijit yol üstyapıları ;malzeme-tasarım-üretim-yapım-bakım teknikleri / Emine Ağar, İlhan Sütaş, Güven Öztaş TE278 .A33 1998 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
Betonarme / Kemal Özden TA683.2 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Betonarme / Kemal Özden TA683.2 .Ö93 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Betonarme / Turgan Sabis TA444 .S23 1956- İstanbul : İTÜ, 1956-
Betonarme / Turgan Sabis TA444 .S23 1958- İstanbul : İTÜ, 1958-
Betonarme büyük boyutlu prefabrike elemanlarla çok katlı konut üretiminde tasarım kısıtlamaları üzerine bir araştırma / Mete Tapan TH1098 .T37 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , cev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , cev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , çev. Yusuf Berdan TA683 .L67 1951 İstanbul : ITÜ, 1951.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , çev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , Yusuf berdan. TA683 .L67 1964 Istanbul : İTÜ, 1964.
Betonarme I: tablo ve abaklar / haz. İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Betonarme Yapılar Birimi TA444 .B473 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Betonarme inşaat / F.Dischinger; çev. F.Kocataşkın. TA683 .D57 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Betonarme istinat duvarları ve perdeleri / Kemal Özden...[ve diğ.] TA770 .B48 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Betonarme istinat duvarları / Kemal Özden TA770 .Ö93 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Betonarme istinat duvarları / Kemal Özden TA770 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Betonarme kabuk yapılar / David P. Billington ; çev. Hasan Karataş, Mustafa Pultar TA683.5.S4 B55 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Betonarme katlanmış plaklar / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683 .A43 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Betonarme kolonlarda flambaj / Niyazi Duman TA444 .D86 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Betonarme köprüler statik hesapları / İhsan İnan TG340 .İ53 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Betonarme köprüler statik hesapları / İhsan İnan TG340 .İ53 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Betonarme köprüler ve hesabatı / Ahmet İhsan YMM 4 AHM İstanbul : YMM Kütüphanesi, 1931
Betonarme sistemlerde göçme yüklerinin bulunması üzerine / Adnan Çakıroğlu, Erkan Özer İTÜ İNŞ ÇAK İstanbul : İTÜ, 1980
Betonarme yapı elemanları / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683.2 .A43 1973 İstanbul : Birsen, 1973.
Betonarme yüksek yapılar / Kemal Özden, Nahit Kumbasar, Süha Sarıakçalı TH1501 .Ö93 1991 İstanbul : İTÜ, 1991
Betonarmede aderans konusunda bir derleme / Tevfik Seno Arda TA682.3 .A73 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Betonarmede iktisadi boyutlama hakkında etüd / İsmet Aka TA439 .A33 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Betonarmeye giriş / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683 .A43 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Betonların geçirimliliği ve tecridi / Ferruh Kocataşkın TA436 .K63 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Betonun prefabrike yapımda doğurduğu ana problemlere toplu bir bakış / Mete Tapan TH1098 .T37 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1970
Bilezikli ve gözenekli yataklarda ısı yayılması / M. Nimet Özdaş TJ1071 .Ö93 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Bilgisayar programlama / Teoman Kurtay, Eyüp Sabri Türker QA76.6.F25 K88 1987 İstanbul : İTÜ, c1987.
Bina bilgisi : temel bilgiler / Orhan Bolak TH145 .B65 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Bina inşaatında alüminyum / Abdullah Sarı TA690 .S27 1958 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1958.
Bina su tesisatında boruların hesabı için esaslar / çev. Yılmaz Muslu TH6122 .B56 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Bina temel hesapları hakkında aij standartı / haz.Japonya Mimarlık Enstitüsü Yapı Standartları Komitesi; çev.Vahit Kumbasar TA775 .B56 1964 İstanbul : İTÜ, c1964
Binalarda akustik tedbirler : auditorium'lar / Tulu Baytin TA365 .B39 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Binalarda boşalma sürecinin analizi ve benzetimi / Gülen Çağdaş MİM DR15 ÇAĞ 1986
Binalardan gürültü engeli olarak faydalanmada trafik gürültüsüne ilişkin kriter birimlerinin saptanmasında kullanılabilecek bir yöntem / Selma Kurra TD893.6.T7 K87 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Binaların iktisadi problemlerinin çözümünde eylemler araştırmasının kullanılma imkanları / E. Altan Öke TH435 .Ö34 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Biographical memoirs of Prof. Dr. Kazım Ergin / ed. Tuncay Taymaz QC805.T9 B56 2002 İstanbul : İTÜ, 2002.
Bipolar tranzistor modelleri ve bu modellere ilişkin parametrelerin ölçülmesi / Zafer İncecik İTÜ ELE İNC İstanbul : İTÜ, 1979
Bipolar tranzistor modellerine toplu bakış / Kayihan İklik İTÜ ELE İKL İstanbul : İTÜ, 1977
Bir deplasman bileşenini minumum yapan malzeme yayılışının tayini / Adnan Çakıroğlu TA658.2 .Ç35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Bir dimensiyonlu sıkıştırılabilen akımların periodik çözümleri üzerinde / İ. Hakkı Öz QA901 .Ö9 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Bir Güneybatı Anadolu gezisi / Nigan Bayazıt, Yıldız Sey, Atilla Yücel NA1361 .B39 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Bir hava yastıklı vasıtada yükseltme oranının değişimi üzerine bir araştırma / Ahmet Nuri Yüksel VM363 .Y85 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Bir hüzmenin sebep olduğu ses radyasyonunun vorteks metodları ile etüdü ve neticelerin vorteks yüzeyine tatbiki / Kaan Edis QC243 .E35 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Bir kaplan türbininin kanatsız haciminde bir ölü su çekirdeği teşekkül etmesi halinin tecrübe ve hesap ile tespiti hakkında iki yol / Aziz Ergin TJ870 .E74 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Bir kuadriğe bağlanan projektif inversiyon ve kuadratik resiprosite / Suat Akın QA554 .A35 1957 İstanbul: İTÜ, 1957.
Bir mekan anlayışı konferansı : F.L. Wright'ın ölümü münasebetiyle 15 Haziran 1959 / haz. Orhan Bozkurt NA737.W74 .B57 1962 İstanbul : ITU, 1962.
Birinci Ulusal pompa kongresi : bildiriler, tartışmalar, konferanslar, yuvarlak masa toplantısı TJ899.5 .U48 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Birleşik Amerika Devletlerinde hava gemilerinin ziraatte kullanılması / O.E.E.C. ; çev. Muammer Öniz TL722.1 .B57 1961 İstanbul : İTÜ Sivil Havacılık Enstitüsü, 1961.
Birleşik Amerika'da eğitim ve ilkokul planlaması yöntemler ve eğilimler / Ali Kızıltan LC89 .K49 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Bitişik donatı çubuklarının aderansı / Tevfik Seno Arda TA660.B3 A73 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Bitum kimyası / Nureddin Münşi TP692.4.B5 .A44 1934 İstanbul : YMM, 1935
Biyoklimatik konfor açısından çatı eğitimi ile izolasyon direnci bağıntısının saptanmasında direnci bağıntısının saptanmasında bir yöntem / Aliye Pekin Çelik TH2401 .Ç45 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Biyoklimatik konfor yönünden tavan yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir method / Eşher Berköz TH6025 .B47 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Biyostratigrafi / Cazibe Sayar QE711.2 .S39 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
Bizans'ın matematik kültürü / Hamit Dilgan. QA22 .D55 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Boğaz demiryolu tüneli geçişi ve İstanbul metrosu fizibilite etütleri ve avan projeleri inceleme raporu / proj. yürüt. Remzi Ülker...[ve öte.] M QE534.2 .B64 1998 İstanbul : İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama-Araştırma Merkezi, 1998
Boğaziçi mekanının düzenlenmesinde bazı ilkeler / Mehmet Çubuk HT384.T87 İ83 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Bor yayınımıyla çeliklerde yüzey sertleşmesi / Nazım Bozkurt QD181.B1 B69 1984
Borularda enerji kaybının hesabı için yeni metodlar / Saip Alpay TOK 67 ALP İstanbul : Teknik Okul, 1956
Borularda yük kayıpları / A. Fortier ; çev. Hasan Fehmi Yazıcı TJ930 .F67 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Boy ölçmeleri müracaat kitabı / M. Kneissl ; çev. Mehmet Gündoğdu Özden QB301 .K53 1962 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1962
Boyuna kuvvet tesirleri ihmal edilemiyen elastik, plastik kabuklarda ısı gerilmeleri üzerine / Şükufe Yamantürk İTÜ 875 MİM İstanbul : İTÜ, 1972
Boyut analizi ve bazı boyutsuz katsayılarının fiziki manaları / Necip Yüksel QC20.7.D55 Y85 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Bölge planlama üzerine / İlhan Tekeli İTÜ MİM TEK İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972
Bölge planlamasına giriş / Gündüz Atalık HT391 .A83 1989 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, 1989
Bugün ve yarın için konut / çev. Nigan Bayazıt HD7285 .B84 1969 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1969
Buhar enerjisi / W. E. Dalby ; çev. L. Ulugöl TJ465 .D35 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Buhar kazanları / Charles De Bie ; çev. Fikret Narter TJ286 .D4 1944 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1944
Buhar kazanları / Charles De Bie ; çev. Fikret Narter TJ286 .D4 1942 İstanbul : İstanbul Yüksek Mühedis Mektebi, 1942
Buhar kazanları: ısının elde edilmesi ve geçmesi / Fikret Narter TJ284 .N37 1950 İstanbul : İTÜ, c1950
Buhar kazanlarının ısıl hesapları / Kemal Onat. TJ291 .O53 1969 İstanbul : İTÜ , 1969
Buhar kazanlarının mukavemet hesapları / Kemal Onat. TJ285 .O53 1969 İstanbul: ITÜ, 1969.
Buhar kazanlarının termik hesapları / Kemal Onat TJ291 .O53b 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Buhar kazanlarının termik hesapları / Kemal Onat. TJ291 .O53b 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Buhar kazanlarının termik hesapları için yardımcı levhalar / Kemal Onat TJ291 .O53y 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Buhar turbinleri / çev. Sulhi Akışık TJ735 .B84 1963 Istanbul: İTÜ., 1963.
Buhar turbinleri / Suavi Eyice TOY 72 EYİ İstanbul : Marifet Matbaası, < 1957 >
Buhar türbinleri / çev. Sulhi Akışık TJ735 .B84 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Buhar türbinleri / Pierre Lorain; çev. Sulhi Akışık, Mehmet Dalfes TJ735 .P54 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Buharlı kuvvet santrali : cihazların tecrübesi ve ekonomik işletmesi / J. Ricard ; çev. F. Narter TJ400 .R53 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1958
Burhanettin Berken Laboratuvarında 1963-1973 yılları arasında yapılan Hidrolik araştırmalar TC160 .B87 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Burulma yapan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı / Günay Özmen TA683.2 .Ö96 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Büyük beton kütlelerinin imal metotdları ve bunların barajlara tatbikinde ilerlemeler / Friedrich Tölke ; çev. Kazım Çeçen TC540 .T65 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Büyük gemi diesel motorlarında yeni gelişmeler / P. Schuler ; çev. Necmettin Erbakan VM770 .S38 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Büyük İstanbul şehirsel alanında konut-işyeri arası ulaşım ve seyahat talebi analizi / Tülay Kılınçaslan HE311.T9 İ88b 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Büyük matematikçi Ömer Hayyam / Hamit Dilgan QA29.Ö4 D55b 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Büyük Türk alimi Nasireddin Tusi / Hamit Dilgan. QA29.N3 D55 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
C. Neumann ve Schlafli polinomları teorisine dair / Bahri Vedad Alpman. QA161.P59 A47 1958 İstanbul: İTÜ Makina Fakültesi, 1958.
Cam liflerle pekiştirilmiş çimentolu ve alçılı malzemelerin tek ve iki eksenli yükleme halindeki davranışları / Yaşar Atan, Mehmet Uyan TA404 .A83 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Camilerin aydınlatılması üzerinde bir araştırma / haz. Orhan Bolak TH7703 .C36 1967 İstanbul : Arı, 1967
Cer tekniğinde kullanılan en mühim büyüklük olan A[kWh/km.sene]nın analitik ifadesinin bulunması ve bu ifadenin değişkenlerine bağlılığının etüdü / Atıf Ural TF855 .U73 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Cevher hazırlama / Yalçın Kaytaz TN500 .K39 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Cevher hazırlama prensipleri / Falih Ergunalp TN500 .E74 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Cevher hazırlamada zenginleştirme öncesi işlemler / Turgut Cengiz Bayraktar TN500 .B39 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Cevher mikroskopisi için tayin tabloları / C. Schouten ; çev. Işık Kumbasar QE369.M5 S33 1974 İstanbul : ITÜ, 1974.
Cıva buharlı redresörler / Osman İkizli TK7872.T7 İ35 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Cidar kalınlığı sabit, eksenine göre simetrik yüklü dönel paraboloid kabuğun kenar problemi / Sıracettin Bilyap TA660.S5 B55 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Cisimlerin mukavemeti / İlhan Kayan TA407.6 .K39 1987 İstanbul: İTÜ, 1987
Cisimlerin mukavemeti / J.P. Den Hartog ;çev. Oktay İzmirli, Tekin Özbek TA405 .D46 1966 İstanbul : İTÜ, 196
Cisimlerin mukavemeti / Mustafa İnan TA407.6 .İ53 1988 İstanbul: İTÜ Vakfı, 1988
Cisimlerin mukavemeti / S. Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez TA407.6 .T56 1956-65 İstanbul : İTÜ, 1956-1965
Cisimlerin mukavemeti / S.Timoshenko ; çev. Mustafa İnan TA407.6 .T56 1960 İstanbul: İTÜ, 1960.
Cisimlerin mukavemeti / S.Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez TA407.6 .T56 1947-49 İstanbul: İTÜ , 1947-1949
Cisimlerin mukavemeti problem kitabı / William A. Nash ; çev. Esin Ergintan İnan TA407.4 .N37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Cisimlerin yapısı ve özellikleri / Bekir Postacıoğlu TA404 .P67 1981- İstanbul : İTÜ, 1981-
CoSO4+KSCN sisteminin polarografik metod ile incelenmesi / Nevzat Önol QD116.P64 Ö56 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Cross metodu üzerine çalışmalar / Rıfat Yarar. TA650 .Y37 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Cumhuriyet döneminde Türk sanayiinin gelişmesi : 23-26 Kasım 1981 İTÜ Merkez Bina -Taşkışla / hazl.İstanbul Teknik Üniversitesi HC492 .C855 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Cumhuriyet döneminde Türk Sanayiinin gelişmesi, 23-26 Kasım 1981, İTÜ Merkez Bina-Taşkışla HD2329 .S46 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Cumhuriyetin ellinci yılı kitabı / haz.Ergün Toğrol M Z5055.T9 İ879i 1976 İstanbul : İTÜ İnşaat Fak., 1976.
Çağdaş fiziğe giriş : çözümlü problem kitabı / Ahmed Yüksel Özemre, Şehsuvar Zebitay QC21.2 .Ö94p 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Çağdaş fiziğe giriş : ders kitabı / Ahmed Yüksel Özemre QC21.2 .Ö94 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Çağdaş mimari dizaynlamada tarihsel sürekliliğin değerlendirilmesi / Filiz Özer NA680 .Ö94 1982 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1982
Çalışma raporu = report on the activities of the institute / director Ata Nutku VM287 .Ç35 1962 İstanbul : İ.T.Ü., 1962.
Çalışma raporu 1957 senesi = activities in the year 1957 / Ata Nutku, Tarık Sabuncu VM287 .Ç35 1957 İstanbul : İ.T.Ü., 1957
Çanakkale Boğazı'nda Fatih kaleleri / İsmail Utkular NA665 .U85 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Çatlaklı grovak ve killi şistlerin mühendislik özellikleri / A. Bülent Özüer TA706 .Ö98 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Çatlaklı ve ayrışmış kayaların mühendislik özelliği sempozyumu / der. Ergün Toğrol. TA706 .Ç38 1973 [İstanbul]: İTÜ, 1973
Çektirmenin direnç karakteristikleri / Ferhat Küçük VM751 .K83 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Çeliğin sertleştirilmesi ve ıslahı / Hugo Herbers ; çev. A. Oğuz Recepoğlu TN751 .H47 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Çelik çatı ve binalarda rüzgar karşıt-düzenleri ve stabilite bağları / Tevfik Seno Arda TH1611 .A733 1978 İstanbul : Sakarya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi, 1978
Çelik demiryol köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Federal Demiryollari ; çev. Fahrettin Ardan TG445 .Ç45 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Çelik demiryol köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Federal Demiryollari ; çev. Fahrettin Ardan TG445 .Ç45 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Çelik döküm / Aram Ersümer TS230 .E77 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
Çelik ızgara kirişli yol köprüleri / Fahrettin Ardan TG380 .A73 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çelik yapı elemanları / Fahrettin Ardan TA684 .A73 1970 İstanbul: İTÜ, 1970
Çelik yapı elemanları / Fahrettin Ardan TA684 .A73 1959 İstanbul: İTÜ, 1959
Çelik yapı notları / Hilmi Deren TH1611 .D47 İstanbul: İTÜ, [t.y]
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 1978 İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi, 1978.
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 1980 İstanbul: İTÜ, 1980.
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 İstanbul : İTÜ, 1981-1982
Çelik yapılar : ders notu özetleri / Niyazi Duman, Kaya Özgen TH1611 .D86 1986 İstanbul: İTÜ, 1986.
Çelik yapılar : ders notu özetleri / Niyazi Duman, Kaya Özgen. TH1611 .D86 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
Çelik yapılarda kaynak / A. Türkmen TA492.W4 T87 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Çelik yapılarda kaynak / A.Türmen (dogrusu A.Türkmen). TA492.W4 T87 1955 İstanbul: İTÜ, 1955.
Çelik yapılarda kaynak / Abdullah Türkmen TA492.W4 T87 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Çelik yapılarda kaynak / Abdullah Türkmen TA492.W4 T87 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Çelik yapılarda taşıma gücü / Tevfik Seno Arda, Erdoğan Uzgider. TH1611 .A733 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Çelik yapıların montajı / F. Schellewald ; çev. Fahrettin Ardan TA684 .S34 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Çelik yapıların plastik hesabı için tavsiyeler / çev.Tevfik Seno Arda TA684 .Ç455 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Çeliklerin modern tretmanı / Aram Ersümer TN751 .E77 1956 İstanbul: İTÜ, 1956
Çeliklerin yön değiştiren plastik deformasyonlarla yorulması olayında hasar birikmesi ve deformasyon hızının etkisi / Mehmet Çapa TA473 .Ç37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Çerçeve binaların titreşim özellikleri ve kargir dolgu duvarlarının tesiri / Muzaffer İpek TA654 .İ64 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Çerçeveler ve boşluklu perdelerden oluşan yapıların yatay yüklere göre hesabı / Adnan Çakıroğlu, Günay Özmen TA658.44 .Ç35 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1973
Çeşitli forme yapı taşlarıyla yapılmış duvar numunelerinin iki istikametli yükleme altında davranışları / Müfit Yorulmaz, Yaşar T.Atan TH2201 .Y67 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Çeşitli sınır yüzeylerinin pervane üzerindeki etkileri : (nozullu pervaneler) / Öner Şaylan VM753 .Ş39 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Çevre ekonomisi / Mehmet Karpuzcu HC79.E5 K37 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Çevre görsel değerlendirmesine ilişkin bir yöntem araştırması / K. Ferhan Yürekli TD193 .Y87 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977
Çevre kontrolunun esasları / Mehmet Karpuzcu. TD174 .K37 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Çevre mühendisliğinde ekoloji / S.J. Arceivala İTÜ İNŞ ARC İstanbul : İTÜ, 1978
Çevre mühendisliğinde kimyasal prosesler / Olcay Tünay TD451 .T86 1996 İstanbul : İTÜ, 1996
Çevre mühendisliğinde sistem analizi ve optimizasyon teknikleri / Deininger Rolf A. ;çev. Mehmet Karpuzcu...[ve diğ.] TD145 .D45 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Çevre mühendisliğine giriş / Mehmet Karpuzcu TD145 .K37 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Çevre sağlığı ve teknolojisi / M. Nevzat Kor TD145 .K57 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974
Çevre teknolojisinde difüzyon / B. Mutlu Sümer...[ve diğ.] TD145 .Ç48 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çevresel dizayn eğitimi için bir çalışma : Princeton Üniversitesi raporu / çev. Teoman Doruk NA2108 .Ç48 1976 İstanbul : İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Çevresel sanat / Semra Ögel N6494.E6 Ö34 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977
Çift eğrilikli yüzeylerin akustik dizaynının kontrolunda bir metod : analitik grafik metod / Yıldız Sey TA365 .S49 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Çimento kimyası / Nureddin Münşi TP881 .A44 1935 İstanbul : YMM, 1935
Çimento ve beton lugati / F. Anstett ; çev. Bekir Postacıoğlu, Sıtkı Bursalı M TA434 .A57 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Çimento ve özellikleri hakkında ne biliyorsunuz? / Ferruh Kocataşkın TP881 .K63 1965 İstanbul : İTÜ , 1965.
Çok amaçlı toplu üretim planlama için yeni bir model ve çözüm yöntemi / Mehmet Tanyaş TS155 .T36 1982 1982.
Çok değişkenli optimizasyon tekniklerinin güneş enerjili ısıtma ve/veya sıcak su sistemlerinin optimizasyonu problemine uygulanması / Mithat Uysal TH7511 .U97 1984 İstanbul : İTÜ Fen Bil. Ens., 1984
Çok katlı çelik çerçevelerde yük-deplasman analizi ve ön boyutlama / Sadettin Ökten TH2301 .Ö38 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977.
Çok katlı çerçevelerin statik ve dinamik hesabı için bir metot / Nahit Kumbasar TA660.F7 K86 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Çok katlı yapıların tasarımlarında termal dengenin sağlanmasına yönelmiş bir yaklaşım / K. Doğan Dirik TH6057.T23 D57 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı için bir ardışık yaklaşım yöntemi / Sumru Pala, Günay Özmen TH6057.T23 P35 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Çok kısa elektromagnetik dalgalar / Ernst Weber...[ve diğ.]; çev. Adnan Ataman, Tarık Özker. QC666 .Ç65 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Çok yüksek frekans tekniği dersleri / Adnan Ataman QC670.7 .A83 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Çok-uçlu alt devrelerin bazı özel biçimlerde bağlanmalarıyle oluşturulan çok-uçlu cebirsel devrelerin uç-denklemlerinin varlığı ve bu denklemlerin belirlenmesi için geliştirilmiş yeni bir yöntem / A. Eşref Şen TK454 .Ş46 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Çözülmüş atom ve reaktör fiziği problemleri / G. Mardus, Ahmed Yüksel Özemre QC173 .M37 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Çözülmüş yüksek matematik problemleri / H. Voght ; çev. M. Aydıncık, S. Öztürk, M. Tanrıkulu. QA303 .V64 1950 İstanbul : İ.T.Ü., 1950.
Çözümlü elektrik makinaları problemleri / Ünver Kalay TK2181 .K35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Çözümlü elektrik problemleri / Nusret Kürkçüoglu QC532 .K97 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Çözümlü enerji taşıma hatları ve enerji taşınması problemleri / Muhittin Dilege, Sami Güzelkokar TK3001 .D55 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Çözümlü metalurji termodinamiği problemleri / Feridun Dikeç TN673 .D55 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Çözümlü mukavemet problemleri / Hasan Boduroğlu, Feridun Delale TA407.4 .B63 1974 İstanbul : Birsen, 1974.
Çubuk sistemlerin burkulma hesabı / Adnan Çakıroğlu TA660.B3 Ç35 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Çubuk sistemlerin elektronik hesap makineleri ile çözümü : stifnes matrisleri metodu / Semih Tezcan TA660.B3 T49 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Dağlama broşürü : metalsel deney parçalarının hazırlanması için esaslar.Dağlama ayıraçlarının listesi.İç yapı tespiti için usuller. / Angelica Schrader ; çev. Salahaddin Anık TA403 .S37 1968 İstanbul : İ.T.Ü., 1968.
Dairesel formların mimari akustik etüdü / Tulu Baytın NA2800 .B39 1961 İTÜ : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1961
Dairesel silindirik kabuklarda elastik stabilite etüdü / Hasan Karataş TA660.S5 K37 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Daireye yakın silindirik oyuklardan SH dalgasının saçılması / Ali Osman Çakıroğlu QC176.8.W3 Ç35 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Dama tahtası biçiminde yeni bir havuz tipi araştırma reaktörünün nötron fizik dizayn hesapları / Cansay Alp TK9202 .A47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Dar kolona oturan geniş betonarme kirişlerin davranışı / İlhan Eren TA683.5.B3 E74 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Değerlendirmede temel sorunlar ve mimarlıkta değerlendirme / Yıldız Sey, Mete Tapan NA2500 .S49 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Değişken akımların hidroliği / İstemi Ünsal QA911 .Ü57 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Değişken atalet momentli mütemadi köprü esas kirişlerinin hesabı / Yusuf Berdan TG355 .B47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Değişken enkesitli çubuklardan oluşan çelik çerçevelerin ikinci mertebe taşıma yükü teorisine göre hesabı için bir iterasyon metodu / Alpay Özgen TA660.B3 Ö94 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Demir (3) iyonunun trifosfat anyonu ile meydana getirdiği kompleks dengelerinin incelenmesi / Tülay Tulun TN913 .T85 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Demir döküm / Aram Ersümer, Tayfun Uzunova TS230 .E77 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Demir dökümü / Aram Ersümer, Tayfun Uzunova TS230 .E77 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Demir köprülerin tecrübesi / Fikri Santur TG380 .S26 1940 İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi, 1940.
Demir yol çelik köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Devlet Demiryolları; çev.Ali Fuat Berkman TG445 .D46 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demir yollar inşaat / Meisner ; çev. Enver Berkmen TF145 .M45 1940- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1934
Demir yollar inşaat / Meisner ; çev. Necati Celil TF145 .M45 1934- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1934
Demir yollar inşaatı / Meisner ; çev. İhsan Bingüler TF145 .M45 1936- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1936
Demirden gayri metaller metalurjisi / W.H.Dennis; çev. H.Erman Tulgar TN758 .D46 1987- İstanbul : İTÜ, 1987.
Demiryol çelik köprülerinin inşai tertibatı için esas kaideler (G.E.) / haz. Alman Devlet Demiryolları Şirketi ; çev. Ali Fuat Berkman TG445 .D46 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demiryol dersleri / Octave Leduc TF155 .L43 1970 İstanbul: İTÜ, 1970
Demiryol dersleri / Octave Leduc ; çev. Mehmet Bozkurt TF155 .L43 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Demiryol I ders notları / Mehmet Bozkurt İTÜ İNŞ BOZ İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1980
Demiryol I ders notları / Mehmet Bozkurt İTÜ İNŞ BOZ İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1983
Demiryol kurbaları / Mehmet Bozkurt TF216 .B69 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Demiryol kurbaları / Mehmet Bozkurt TF216 .B69 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1955-1962 İstanbul: İTÜ, 1955-1962
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1955-1956 İstanbul: İTÜ, 1955-1956
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1961-1966 İstanbul : İTÜ, 1961-1966
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1947 İstanbul : Teknik Üniversite, 1947.
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1939- İstanbul : Teknik Üniversite, 1939.
Demiryollar / Martinet ; çev. Mehmet Bozkurt TF145 .M37 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Demiryollar : [üstyapı]/ Rifat Ilgar TF145 .I44 1941 İstanbul : Nafia Vekaleti [doğr. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı] Yüksek Mühendis Mektebi, 1941.
Demiryollar : çekim / Enver Berkmen TF145 .B47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Demiryollar : çekim / Enver Berkmen TF145 .B47 1956 İstanbul: İTÜ, 1956
Demiryollar : etüd bahsi / Enver Berkmen TF145 .B47 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Demiryollar : genel bahisler / Enver Berkmen TF145 .B47 1944 İstanbul : Teknik Üniversite, 1944
Demiryollar : güzergah bahsi / Enver Berkmen TF145 .B47 1967 İstanbul: İTÜ, 1967
Demiryollar işletmesi / O. Tevfik Taylan TF145 .T39 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demiryollarda tatbik edilen fiyat tarifeleri sistemlerinin incelenmesi ile Türkiye şartlarına en uygun bir tarife sisteminin araştırılması / Oral Tümay HE2242 .T86 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Demiryollarında kurbalara ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri / Güngör Evren TF216 .E97 1979 İstanbul: İTÜ, 1979
Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması / Osman Bıçakçı TF216 .B57 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Demiryolu / Mehmet Bozkurt TF145 .B69 1989 İstanbul : İTÜ, 1989-
Demiryolu / Mehmet Bozkurt. TF145 .B69 1985- İstanbul : İTÜ, 1985-
Demiryolu / Mehmet Bozkurt. TF145 .B69 1988- İstanbul : İTÜ, 1988-.
Demiryolu arabalarında kullanılan diesel motorlarının inkişaf istikametleri / P. Schuler; çev. Necmettin Erbakan TJ797 .S38 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Demiryolu yük taşımacılığında optimum katar yükü probleminin incelenmesi / Sadettin Özen TF470 .Ö94 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Denetimsiz kavşaklarda yanyol sürücülerinin davranışlarına göre pratik kapasite saptanması için bir yöntem / Ergun Gedizlioğlu TE176 .G43 1979 İstanbul : İ.T.Ü., 1979
Deney ve mukavemette yeni teoriler / R. L'Hermite ; çev. Orhan Ünsaç TA405 .L47 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Deney ve ölçme tekniğine giriş / M. Süheyl Akman. TH439 .A36 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1980 İstanbul: İTÜ, 1980.
Deneysel kimyadan bazı ayıtlar / Nami Serdaroğlu QD151 .S47 1945 İstanbul : İTÜ, 1945
Dengelemede gruplara ayırma / Gottlob Kirschmer ;çev. Mustafa Aytaç, Cankut Örmeci QA188 .K57 1973
Dengeleme'ye giriş / Ernst Gotthardt ; çev.Cankut Örmeci, Orhan Altan QB301 .G68 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Dengesiz çok-fazlı sistemlerin simetrili bileşenler ile analizi / R.Neumann ;çev.Haldun Gürmen TK3226 .N48 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Deniz kirliliği ve kontrolü / Ahmet Samsunlu GC1085 .S36 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Denizaltı gemileri mukavim teknelerinin hesabı ve kullanılan teoriler / Muhittin Etingü VM156 .E85 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Denizden çıkarılan beton agregalarının teknik sorunları / M. Süheyl Akman TA441 .A36 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Denkli ve denksiz rejimlerde elektrik ağ şebekelerinin genel hesap metodu / Ch Lavanchy ; çev. Haldun H. Gürmen TK454.2 .L38 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Denkli ve denksiz rejimlerde elektrik ağ şebekelerinin genel hesap metodu / Ch Lavanchy ; çev. Haldun H. Gürmen TK454.2 .L38 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Deprem bölgelerindeki tek katlı, tek boşluklu taşıyıcı tuğla duvarlarında boşluk-duvar, boşluk-donatı morfotektonik ilişkileri / Bisülay Utku TH2243 .U85 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Deprem sonrası rehabilitasyon aşaması için bir konut yapım sistemi araştırması / Sungu Bazoğlu TH1095 .B39 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Depremin önceden haber verilmesi konusunda japon programı / T. Hagiwara, T. Rikitake ; çev. Silva Büyükaşıkoğlu QE538.8 .H34 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Deri sanayii sıvı artıklarının aktif çamur metodu ile tasfiyesinin kinetiği üzerine bir araştırma / Ali Kalender TD756 .K35 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Determination of the safety factor of an elasto-plastic hollow cube / Şükufe Yamantürk TA418 .Y36 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Devre -2 : bir devre analiz programı / İklil Kayihan TK454 .K39 1977 İstanbul : İTÜ Elektrik Fakültesi, 1977.
Devre analizi : ders notları / Vedat Tavşanoğlu. TK454 .T38 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Devre analizi : ders notları / Vedat Tavşanoğlu. TK454 .T38 1979 İstanbul : İTÜ Elektrik Fakültesi, 1979.
Devre analizi dersleri / Yılmaz Tokad. TK454 .T65 1976-77 İstanbul : İTÜ, 1976-1977.
Devre analizi laboratuvarı deneyleri TK454 .D48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Devre analizine giriş deneyleri / haz. İTÜ Elektrik Fakültesi, Devreler ve Sistemler Kürsüsü TK454 .D48 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Devre sentezine giriş : (ders notu) / Fuat Anday TK7867 .A53 1993 İstanbul : İTÜ Ekektrik Elektronik Fak., 1993
Devre sentezine giriş : (ders notu) / Fuat Anday TK7867 .A53 1983 İstanbul : İTÜ Ekektrik Elektronik Fak., 1988
Devre sentezine giriş : ders notları / Fuat Anday TK7867 .A53 1980 İstanbul : İTÜ , 1980
Devre sentezine girişi : ders notları / Fuat Anday TK7867 .A53 1978 İstanbul : İTÜ , 1978
Diaminoglioksim ile bazı transition metallerinin değişik gaz atmosferlerindeki reaksiyonları ve kompleks formasyonu / Serap Sarısaban QD172.T6 S27 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Dicle - Kavşana baraj yerinde evaporitlerin erime ve kabarma davranışları / Mahir Vardar QE471.15.E8 V37 1981 İstanbul : İTÜ Maden Fakültesi , 1981.
Diesel grupları tesislerinin tertiplenmesi / çev. Hikmet Binark TJ795 .D553 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Diesel motorlarında iş teşekkülü ve buna dair foto-elektrik deneyler / Hikmet Binark. TJ795 .B56 1953 İstanbul: İTÜ, 1953.
Diesel motorlarında karışım teşkili ve yanma / Otto Cordier, Anton Pischinger ; çev. Orhan Işık. TJ797 .C67 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Diesel motorlarında tutuşma gecikmesi hakkında yeni araştırmalar / Necmettin Erbakan TJ797 .E73 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Diesel motorlarının kabul tecrübeleri için tavsiyeler (beynelmilel CIMAC normları) / çev. Ergun Omay TJ795 .D559 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Diferansiyel denklemler / İlhan Birkan QA371 .B57 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Diferansiyel gerilimle yönetilen akım kaynağı / gerilim kaynağı ya da diferansiyel akım kuvvetlendirici içeren aktif RC-devrelerinin analizi ve sentezi / Fuat Anday TK454.2 .A525 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Diferansiyel operatörler için yaklaşık diferens operatörlerinin inşası ve kalan terimlerin küçültülmesi / Gülseren Aydın QA329.4 .A93 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Diferansiyel ve integral hesap : ders notları / Selma Öztürk QA304 .Ö98 [y.y. : y.y., t.y.]
Diferansiyel ve integral hesap üzerine metodlu alıştırmalar / D. Leib; çev.Şükufe Yamantürk, Leyla Gürsel QA305 .L45 1967 İstanbul : İ.T.Ü, 1967.
Diferens denklemler teorisine dayanarak ıraksak serilerin analitik devam ile toplanması / Cevdet Koçak QA295 .K63 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Dijital elektronik devreleri: ders notu / Hakan Kuntman TK7868.D5 K86 1992 İstanbul : İTÜ., 1992.
Dijital kontrollu sistemlerin analizi / A. Ferit Konar; türkçesi Eşref Adalı, Füsun Tunalı TJ223.M53 K66 1981 İstanbul : İTÜ Elektronik Fakültesi, 1981.
Dikarboksilli asitlerin metal-koordinasyon polimerleri hakkında / Yurdagül Öcal QH324.9.I5 Ö23 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Dikdörtgen levhada iç ve kenar çatlak problemi / R. Kemal Anıl TA660.P6 A55 1978 1978.
Dik-helisel izdüşüm sistemi / Belgin Mazlumoğlu QA502 .M39 1974 İstanbul : İTÜ Temel Bil. Ens., 1974
Dinamik absorbelerle titreşim kontrolu / M. Alaeddin Arpacı TA355 .A77 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Dinamik meteoroloji dersleri / Robert A. Brown QC880 .S29 1963 İstanbul : İTÜ, c1963.
Dinamik problemleri QA845 .D56 1979d İstanbul: İTÜ 1979
Dinamik yükler altında donmuş zeminlerin mekanik davranışı / Ergün Toğrol, Turgut Ersoy, A. Oğuz Tan TA710 .T64 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Dinamik yüklere maruz donmuş zeminlerin davranışı / A.Oğuz Tan TA711.A2 T36 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Dinamik yüklü yataklarda yağ debisi / A. Talha Dinibütün TJ1075 .D56 1969 İstanbul : İTÜ Makine Fakültesi, 1969.
Dip savaklar altından geçen akımda su yüzeyinde vuku bulan salınım hareketleri / İstemi Ünsal TC553 .Ü57 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Directional stability of articulated vehicle / Orhan Daldal TL245.8 .D35 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Direkt deplasman metodu ile düzlem çubuk sistemelrin hesabı için bir program : DİDE 75 / Günay Özmen TH437 .Ö96 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Dişli çark mekanizmaları / Lütfullah Ulukan, Tulga Özsoy. TJ184 .U48 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Dişli çarklar / A. Schiebel ; çev. H. İleri TJ184 .S34 1951-1963 İstanbul : İ.T.Ü., 1951-1963.
Dişli çarklar / A. Schiebel ;çev. H.İleri TJ184 .S34 1949 İstanbul : İ.T.Ü., 1949.
Diyarbakır evleri / Doğan Erginbaş. GT346.D49 E74 1953 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1953.
Dizayn eğitiminde ölçüm ve değerlendirme için bir elkitabı / haz. Amerikan Mimarlar Enstitüsü ; çev.Teoman Doruk NA2005 .D59 1977 İstanbul: İTÜ, 1977
Dizayn sırasında yük ve balıkçı gemilerinin direncinin bulunması / E. C. M. Danckwardt ; çev. Reşat Baykal VM751 .D36 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982
Doğankent hidroelektrik santralı sualma tesislerine ait araştırmalar / Kazım Çeçen...[ve diğ.] TK1081 .D64 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Doğramalar / Muhittin Binan TH2275 .B56 1980- İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1980-
Doğru akım makinalarında komutasyon / M. Kemal Sarıoğlu TK2611 .S27 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Doğru akım makinalarının geçici rejimleri / M. Kemal Sarıoğlu TK2681 .S27 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Doğru akım makinalarının geçici rejimleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2681 .S27 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Doğru akım makinalarının stabilitesi ve geçici rejimlerinin etüdü / M. Kemal Sarıoğlu TK2681 .S27 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletkenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür İTÜ 153 ELE İstanbul : İTÜ, 1957
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletlenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür TK454.15.D57 B83 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletlenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür TK454.15.D57 B83 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Doğru ve alternatif akım şebekelerinin hesabı / Karl Muttersbach; çev. İzzet Gönenç QC601 .M88 1961 İstanbul: İTÜ, 1961.
Doğru ve alternatif akım tekniğine ait problemler ve çözümleri / W. Vieger ; çev. Şahin Ayanlar QC601 .V54 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Doğru ve alternatif akım tekniğine ait problemler ve çözümleri / W. Vieger; çev. Şahin Ayanlar QC601 .V54 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Doğru ve alternatif akımla büyük çapta elektrik enerjisi nakil problemleri / Günther Oberdorfer ; çev.İzzet Gönenç QC601 .O24 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Doğrusal programlama ve yapı optimizasyonuna uygulanması / Fikret Keskinel, Erdal Atrek T57.74 .K47 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Doğu Karadeniz Bölgesi için geliştirilmiş barometrik yükseklik formülü / Zeki Uzuner QC885.6.T9 U98 1976 Trabzon : İTÜ, 1976.
Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon alt bölgesi (TBAB) kentsel etki alanlarının saptanmsı için yöntem : etkileşim esası / Şinasi Aydemir HT384.T92 T73 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Dokümantasyon : konusu ve problemi / Ulvi Yürüten Z665 .Y87 1948 İstanbul : Teknik Okulu, 1948
Dolu gövdeli doğru eksenli kirişlerde sehimler : sehim hesap metodları, sehimlerin ve elastik eğrinin kolaylıkla tayini için tablolar / Niyazi Duman TA492.G5 D86 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Doymamış ortamdaki bir kanaldan enfiltrasyon / Vedat Batu TA418.9.P6 B38 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Dökme demir sahasında yenilikler / Roland Mitsche ; çev. Aram Ersümer TS230 .M58 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1958.
Döküm ve katılaştırma tekniği / Merton C. Flemings ; çev.Metin Başaran TN690 .F54 1976 İstanbul: İTÜ, c1976
Dönel kabuk sistemlerin diferensiyel geçiş matrisleriyle çözümü / Kaya Sayar İNŞ DÇ401 SAY 1970.
Dönel kabuklar / Kemal Özden TA660.S5 Ö93 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Dönel simetrik parabolid yüzeyi ile sınırlı ortamda bir elastodinamik sınır değer problemi / Necla Kadıoğlu QA931 .K34 1982
Döner pistonlu motorlarda çevrimin termokimyasal açıdan teorik ve deneysel olarak incelenmesi / H. Ertuğrul Arslan TJ170 .A77 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Döner takımlarda ağız geometrisi / Necmettin Ongar TJ1185 .O54 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Dörtuçlular teorisi / Richard Feldtkeller, çev.Fikret Yücel TK454 .F45 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Duran akışkan içinde aniden harekete geçen gözenekli bir levhadan meydana gelen akım/ M. Emin Erdoğan QA929 .E73 1975 İstanbul: İ.T.Ü., 1975
Durgun sıvılar içinde yükselen gaz habbelerinin hareketlerinin etüdü / Altan Tapucu QC183 .T37 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Duyarlık ve tolerans analizi / Cevdet Acar TK7872.F5 A23 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Duyarlılık analizinde yeni olanaklar / Cevdet Acar ELE DÇ191 ACA İstanbul : İTÜ, 1979
Düşük değerli yakıtların gazlaştırılması / D. B. Günsburg ; çev. A. Oğuz Recepoğlu TP759 .G86 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Düz borularda helikoidal akışın tecrübi etüdü / Cahit Özgür TC160 .Ö94 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955.
Düz veya az eğimli çatılarda suya karşı korunum / İmer Sunguroğlu TH2401 .S86 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Düzlem elastisite teorisi ile kartezyen eksenlere göre simetrik çift enklüziyon probleminin çözümü / Saim Akyüz TA653 .A39 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Düzlem ve küresel trigonometri / Gerhard Hessenberg, çev. Cankut Örmeci QA342 .H47 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Düzlemde alanların hesaplarında presizyonun araştırılması ve hata sınırı üzerine bazı öneriler / Olcay Öztan TA590 .Ö98 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Düzlemde elastisite teorisi / Mustafa İnan QA931 .İ53 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Eğik eğilme ve eksenel basınç etkisindeki betonarme kesitlerde taşıma gücü formülleri / Adnan Çakıroğlu, Erkan Özer TA445 .Ç35 1981 [İstanbul] : İTÜ, 1981
Eğimli yüzeyleri etkileyen güneş radyasyonu şiddetinin hesaplanmasında kullanılabilecek grafik bir yöntem / Eşher Berköz QB531 .B47 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, [t.y]
Eğri eksenli elastik çubukların genel burkulma teorisi hakkında / Tekin Özbek TA660.B3 Ö93 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Eğrisel yüzeylerde pürüzlülük tesirleri / Reşat Baykal TC175 .B39 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
EİE Genel Müdürlüğü Düzce-Aksu H.E.S. sualma tesisleri model deneyleri / Kazım Çeçen, İlhan Avcı İTÜ İNŞ ÇEÇ İstanbul : İTÜ, 1986.
Ekonomik inkişafta araştırmanın rolü / Raymond H. Ewell ; çev. Nami Serdaroğlu HB74.5 .E94 1956 İstanbul : İTÜ, [1956]
Eksantrik basınç halinde daire, sekizgen, daire halkası ve dikdörtgen şeklindeki betonarme kesitlerin hesabı için tablolar / Turgan Sabis TA444 .S23 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Eksenel türbomakinalarda teğetsel hız enerjisinin reküperasyonu için çift çarklı sistemlerin etüdü / Baha Atabek TJ267 .A83 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Eksenel yüklü rijit dairesel temeller hakkında bir inceleme / M. Tuğrul Özkan TA775 .Ö95 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Eksenlerine göre simetrik yüklü eşit mukavemetli dönel mambran kabuklar / M.Cengiz Dökmeci TA660.S5 D65 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Ekstraktif metalürji prensipleri / Fuat Yavuz Bor TN665 .B67 1985-1989 İstanbul: İTÜ, 1985-1989
Elastik cisimlerin dinamiği eğri eksenli çubukların titreşimleri / Hamit Öztepe. TA355 .Ö98 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elastik cisimlerin dinamiği plakların titreşimi / Hamit Öztepe TA660.P6 Ö98 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Elastik çubuklara oturan plakların çözümleri / Bekir Tekinalp TA660.P6 T45 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elastik çubukların genel teorisi / Mustafa İnan TA660.B3 İ53 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Elastik elemanlı mekanizmaların dinamik analiz ve sentezi / Fuat Pasin QA931 .P37 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elastik mesnetli mütemadi kemerler / Ender Yazar NA2880 .Y39 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Elastik stabilite teorisi / S.Timoshenko; çev.Erdoğan Şuhubi, Hilmi Deren QA931 .T56 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Elastik uzuvlu bir üç çubuk mekanizmasının hareketi / Halit Koşar QA935 .K67 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elastik zemine oturan iki istikamette mütemadi sistemlerin etüdü / Fikret Keskinel TA660.B43 .K47 1961 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1961
Elastik zemine oturan kalın plakların etüdü / Teoman Arıman TA660.P6 A75 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Elastik zemine oturan sonlu kiriş tesir çizgileri ve sürekli temellerin çözümüne uygulanması / Fikret Keskinel TA660.P59 K47 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1970
Elastisite teorisi : çözüm yöntemleri ve bazı matematiksel teknikler / Sacit Tameroğlu QA931 .T36 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Elastisite teorisinde düzlem inclusion probleminin analitik devamla çözümü / İhsan Gürgöze QA931 .G87 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Elastisite teorisine giriş ve galerkin vektör / Rıfat Yarar QA931 .Y37 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elastomekanikte başlangıç değerleri metodu ve taşıma matrisi / Mustafa İnan TA660.B3 İ53e 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Elasto-plastik zeminlerde yataklanmış diyaframların hesabı için bir metod / Antonio L. Trupia TA710 .T78 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Elastostatiğin stabilite problemleri / Alf Pfluger; çev. Sacit Tameroğlu. QA935 .P45e 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Elektriğin endüstride tatbikatı / Julius Fiedler Elin ; çev. M. Münir Ülgür, Emin Ünalan TK145 .E443 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1967-1969 İstanbul : İTÜ, 1967-1969.
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1971-77 İstanbul : İTÜ, 1971-1977.
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1983- İstanbul : İTÜ., 1983-
Elektrik ark kaynağı için terim lügatı : 4 lisan üzerine Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca/ hazl. Nurettin Çuhadar, Muzaffer Sağışman, Salahaddin Anık M TK4660 .E44 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elektrik ark kaynağında ısının tesiri altında kalan bölgenin etüdü / Mübeccel Cin TK4660 .C56 1978 İstanbul : İ.T.Ü., 1978
Elektrik cihazları dersleri / Mustafa Münir Ülgür. TK2821 .Ü44 1952 İstanbul : İTÜ, 1952-
Elektrik cihazları dersleri / Mustafa Münir Ülgür. TK2821 .Ü44 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Elektrik çarpması tehlikelerinin kontrolü / haz. U.S. Department of Labor ; çev. Mete Sanver TK152 .E44 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Elektrik dalgalarının temelleri / Hugh Hildreth Skilling ; çev. Adnan Ataman. QC661 .S55 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik dalgalarinin temelleri / Hugh Hildreth Skilling ; çev. Adnan Ataman. QC661 .S55 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Elektrik devrelerinin analizi / Cevdet Acar TK454 .A234 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Elektrik devrelerinin analizi / Cevdet Acar TK454 .A234 1999 İstanbul : İTÜ, 1999
Elektrik devrelerinin temelleri deneyleri İTÜ ELE ELE İstanbul : İTÜ, 1979.
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1991 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1991
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1997 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1997
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1987 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1987
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1983 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1983
Elektrik direnç nokta kaynağında temas direncinin etüdü / İ. Barlas Eryürek TK4660 .E79 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik ekonomisi / Turgut Boduroğlu HD9685 .B63 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Elektrik Fakültesi : 1957-1958 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 E44 1959 İstanbul : İTÜ, [1959]
Elektrik Fakültesi : 1966-1967 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 E44 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Elektrik filtreleri : ve kristalli elektrik filtreleri / Pierre David ; çev. Bedri Karafakıoğlu TK7872.F5 D38 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektrik hatlarının ve şebekelerinin hesaplanması / Georg Carle ; çev. Mustafa Bayram TK3221 .C37 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1984-1991 İstanbul : İTÜ, 1984-1991
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1975 İstanbul : İTÜ, 1975-
Elektrik kontrol sistemleri / Richard W. Jones ; çev. Emin Ünalan TK2851 .J66 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik makinaları : çözümlü problemler / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1987 İstanbul : İTÜ, 1987-
Elektrik makinaları : çözümlü problemler / Nurdan Güzelbeyoğlu. TK2181 .G89 1984-1985 İstanbul : İTÜ, 1984-1985.
Elektrik makinaları deneyleri / derleyen Osman İkizli. TK2181 .E437 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Elektrik makinaları deneyleri / derleyen Osman İkizli. TK2181 .E437 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Elektrik makinaları deneyleri / Turgut Boduroğlu. TK2189 .B63 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektrik makinaları deneyleri / Turgut Boduroğlu. TK2189 .B63 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1970-1988 İstanbul : Beta Basım Yayım, 1970-1988
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1968 İstanbul : ITÜ, 1968.
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1984 İstanbul : İTÜ , 1984.
Elektrik makinaları dersleri : doğru akım makinası hesap örneği / Turgut Boduroğlu İTÜ ELE BOD İstanbul : İTÜ, 1978.
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1952-1986 İstanbul : İTÜ , 1952-1986
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1982 İstanbul : İTÜ, 1982-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1980 İstanbul : İTÜ, 1980-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1984 İstanbul : İTÜ, 1984-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1981 İstanbul : İTÜ, 1981-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Elektrik makinaları dersleri : transformator projesi hesap örneği, ders notu / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63e 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrik makinaları esaslarına bir giriş / Theodor Bödefeild, Heinrich Sequenz ; çev. izzet Furgaç. TK2181 .B634 1948 İstanbul : İTÜ, 1948-
Elektrik makinaları I, II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1994 İstanbul : İTÜ, 1994
Elektrik makinaları I,II / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1992 [İstanbul]: İTÜ., 1992.
Elektrik makinaları I,II / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1998 İstanbul : İTÜ, 1998
Elektrik makinaları I,II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1991 İstanbul: İTÜ., 1991
Elektrik makinaları I,II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1991 İstanbul : İTÜ, 1991
Elektrik makinalarında aşırı zorlanmalar / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2391 .G89 1989 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989
Elektrik makinalarında dağılma, kayıplar ve ısınma'nın hesapları / Osman İkizli. TK2211 .İ35 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Mustafa Bayram. TK2181 .N87 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Mustafa Bayram. TK2181 .N87 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Turgut Boduroğlu. TK2181 .N87 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. İTÜ 152 ELE İstanbul : İTÜ, 1956.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1956 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu TK2181 .S27 1990-1993 istanbul : İTÜ, 1990-1993
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 İstanbul : İTÜ, (t.y.).
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1984 istanbul : İTÜ, 1984.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1980 istanbul : İTÜ, 1980.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1970-77 istanbul : İTÜ , 1970-1977.
Elektrik makineleri : esaslara bir giriş / Theodor Bödefeld, Heinrich Sequenz ; çev. Halis Duman TK2181 .B634 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Elektrik makineleri : esaslara bir giriş / Theodor Bödefeld, Heinrich Sequenz ; çev. Halis Duman İTÜ 95 ELE İstanbul : İTÜ, 1944.
Elektrik makineleri konstrüksiyon resimleri / haz. H. Trenkmann, A. Von Köigslöw; çev. Mustafa Bayram TK2181 .E44 [y.y] : [y.y], [t.y]
Elektrik makineleri konstrüksyonu Elektrik Makineleri Kürsüsü TK2181 .E44 İstanbul : İ.T.Ü.,
Elektrik makinelerinin hesabı / John H.Kuhlmann ; çev. Ali N.Berkol TK2331 .K84 1951 İstanbul : Teknik Okulu , 1951
Elektrik makinelerinin hesabı / John H.Kuhlmann ; çev. Ali N.Berkol TOY 54 ELE İstanbul : Teknik Okulu , 1968
Elektrik makinelerinin kayıpları ve teorisi / Halis Duman TK2211 .D86 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Elektrik motorlarıile tahrik dersleri / Cabir Hamdi Sepen TK4058 .S47 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektrik motoru ile tahrik : hesaplama esasları / A. Schwaiger ; çev. Kemal Halıcıoğlu TK4058 .S39 1952 İstanbul : Teknik Okulu, 1952
Elektrik mühendisliğinde ileri matematik analizi metodları / J.B.Russell ...[ve diğ.] ; çev. Tarık Özker TA330 .E44 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Elektrik mühendisliğinde ileri matematik analizi metodları / J.B.Russell ...[ve diğ.] ; çev.Tarık Özker TA330 .E44 1967 İstanbul: İTÜ, 1967.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Elektrik ölçmeleri / Burhaneddin Sezerar TK275 .S49 1949-1950 İstanbul : İTÜ, 1949-1950
Elektrik ölçmesi problemleri / Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu QC275 .E75 1981 İstanbul: İTÜ, 1981.
Elektrik ölçmesi problemleri / Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu. QC275 .E75 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1964- İstanbul: İTÜ, 1964.
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1973- İstanbul: İTÜ, 1973-
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1956- İstanbul: İTÜ, 1956-
Elektrik santralları ve şebekeleri / Buchhold, Happoldt ; çev. İzzet Gönenç TK1191 .B83 İstanbul : İTÜ,
Elektrik santralları ve şebekeleri / Buchhold, Th. ; çev. İzzet Gönenç, Mustafa Bayram TK1191 .B83 1950-1967 İstanbul : İTÜ, 1950-1967
Elektrik santralları ve şebekeleri / Th. Buchhold, H. Happoldt ; çev. Izzet Gönenç, Mustafa Bayram. TK1191 .B83 1967-1980 İstanbul : ITÜ, 1967-1980.
Elektrik tesisatı dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1963 İstanbul : İTÜ, 1963-
Elektrik tesisatı dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1958- İstanbul : İTÜ, 1958-
Elektrik tesisleri dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1978 İstanbul : İTÜ, 1978-
Elektrik tesisleri ile ilgili sorular ve çözümler / Mustafa Bayram TK168 .B39 1990 İstanbul : ITÜ, 1990.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram TK147 .B39 1974 İstanbul : ITÜ, 1974.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram TK147 .B39 1971 İstanbul : ITÜ, 1971.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram İTÜ 1267 ELE İstanbul : ITÜ, 1984.
Elektrik tesislerinde topraklama / Mustafa Bayram TK3227 .B39 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Elektrik ve magnetizmanın matematik teorisi / James Jeans ; çev. Sıdıka Saltan QC518 .J43 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Elektriki mesaha / M. Emin Kalmak QC665.E38 K35 1935 [İstanbul] : Y.M.M., 1935.
Elektrikle enerji nakli / H. Kyser, Emin Ünalan TK2514 .K97 1963 İstanbul : İTÜ, 1963-
Elektrikle enerji nakli / H.Kyser ; çev. Muhittin Dilege TK2514 .K97 1951-52 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elektrikle tahrik : (krenlerin ve asansörlerin elektrik motorları ile tahriki) / Emin Ünalan TK4055 .Ü53 1963 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963
Elektrikle tahrik : (krenlerin ve asansörlerin elektrik motorları ile tahriki) / Emin Ünalan TK4055 .Ü53 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1978
Elektrikli demiryolların sabit tesisleri / Karl Sachs ; çev. Mustafa Münir Ülgür TF855 .S23 1953 İstanbul : İ.T.Ü., 1953.
Elektrikte geçici olaylar / Reinhold Rüdenberg ; çev. Mustafa Münir Ülgür TK3226 .R83 1956-60 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1956-1960.
Elektro-akustiğin temelleri / Friedrich Alexander Fischer ; çev.Ziyaettin Süder TK5981 .F57 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektroakustik : ders notu / Ziyaettin Süder. TK5981 .S83 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrokimya / A. Sezai Saraç QD551 .S27 19?? İstanbul : İTÜ, c19??
Elektrokimya / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD551 .İ84 1972 İstanbul : İTÜ, c1972.
Elektrokimya : prensipleri ve tatbikatı / H. Jermain Crieghton. ; çev.İlhami Civaoğlu, Talat Erben QD553 .C74 1949 İstanbul : İ.T.Ü., 1949
Elektrokimya prensipleri ve tatbikatı / H.Jermain Creighton; çev. İlhami Civaoğlu, Talat Erben QD553 .C74 1969- İstanbul: İ.T.Ü., 1969-
Elektrokimya problemleri / Ahmet İsfendiyaroğlu QD556 .İ84 1976 İstanbul : İTÜ , 1976
Elektrokimya problemleri / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD556 .I84 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Elektrokimya tatbikatı / Erich Muller ; çev. Cevdet Aydoğan, Yavuz Geyran QD553 .M85 1956 İstanbul: İ.T.Ü., 1956.
Elektrokimyanın endüstriye uygulanması / Ahmet İsfendiyaroğlu, A. Sezai Saraç QD551 .İ84 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrokimyanin prensipleri / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD551 .İ84 1978 İstanbul: İTÜ, 1978.
Elektromagnetik alan teorisi / Ahmet Akhunlar QC665.E4 A34 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Elektromagnetik alan teorisi / Ahmet Akhunlar QC665.E4 A34 1965-1966 İstanbul : İTÜ , 1965-1966.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 1990 İstanbul : İTÜ., 1990.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: ders notu / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: ders notu / Mithat Idemen. QC665.E4 İ34 1984 İstanbul : İTÜ., 1984.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: elektrostatik, magnetostatik, elektromagnetizma, distribüsyon alanında Maxwell denklemleri, özel rölativite teorisi / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 2006 İstanbul : İTÜ Vakfı, 2006
Elektro-magnetik dalgaların propagasyonunda atmosferin rolü / Ahmet Özel TK145 .Ö94 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektromagnetik dalgaların temelleri / Mithat İdemen QC661 .İ34 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Elektromagnetik dalgaların temelleri / Mithat İdemen. QC661 .İ34 1991 İstanbul : İTÜ , 1991.
Elektromagnetik dalgalarla jeodezik ölçmeler (elektrometri) / M. Gündogdu Özgen TA595 .Ö94 1986 İstanbul: İTÜ, 1986.
Elektronik : ders notu / Tahsin Saya TK7860 .S29 1978 İstanbul : İTÜ., 1978.
Elektronik bilgi işleme : ulusal sempozyum İstanbul 25-26 Nisan 1977 QA76 .E434 1977 İstanbul : İ.T.Ü., 1977.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici İTÜ 1304 ELE İstanbul : İTÜ, 1985.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1991 İstanbul : İTÜ, 1991-
Elektronik devreleri : (ders notu) / Hakan Kuntman TK7867 .K86 1990 İstanbul : İTÜ., 1990.
Elektronik devreleri : ders notu / Duran Leblebici İTÜ ELE LEB İstanbul : İTÜ, 1981
Elektronik devreleri : ders notu / Duran Leblebici. TK7867 .L43 1979 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1979.
Elektronik devreleri : ders notu / Hakan Kuntman TK7867 .K86 1987 İstanbul: İTÜ., 1987
Elektronik devreleri : ders notu / Sait Türköz TK7867 .T87 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Elektronik devreleri laboratuarı deneyleri TK7867 .E445 1981 İTÜ ELE ELE İstanbul: İTÜ, 1981
Elektronik devreleri laboratuarı I deneyleri TK7867 .E445 1990 İstanbul: İTÜ, 1990
Elektronik devreleri laboratuvarı II deneyleri / Elektronik Anabilim Dalı. TK7867 .E445 1989 İstanbul : İTÜ, 1989.
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici TK7867 .L43s 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici TK7867 .L43 1981 İstanbul : İTÜ, 1981-
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici. TK7867 .L43s 1978 İstanbul : İTÜ, 1978-
Elektronik devrelerin büyük işaret cevabının bilgisayar yardımıyla bulunması / Hakan Kuntman İTÜ ELE KUN İstanbul : İTÜ, 1980.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici TK7871 .M55 1977-80 İstanbul : İTÜ, 1977-80.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. TK7871 .M55 1984-85 İstanbul : İTÜ, 1984-85.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. TK7871 .M55 1991 İstanbul : İTÜ, 1991-
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. İTÜ 1366 ELE İstanbul : İTÜ, 1988
Elektronik elemanları : ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Elektronik elemanları : ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Elektronik elemanları ders notu / Duran Leblebici. TK7870 .L43 1987 İstanbul: İTÜ, 1987.
Elektronik elemanları: ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1993e İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi , 1993.
Elektronik hesap / M. Nadir Yücel QA431 .Y83 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Elektronik hesap makinaları ile programlama ve sayısal hesap kursu notları / Tarık Özker...[ve diğerl]. QA76.6 .E44 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektronik hesap makinaları ile sıralama / William A. Martin ; çev. M. Nadir Yücel QA76.6 .M37 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Elektronik hesap otomatlarının kullanılması / Hans-Peter Meier; çev. S. Palavan, H. Öztepe QA75 .M45 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960.
Elektronik ve devreleri / Mustafa Santur TK7867 .S36 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Elektronik ve devreleri / Mustafa Santur İTÜ ELE SAN İstanbul : İTÜ,
Elektronik, yüksek frekans ve mikrodalga tekniği terimleri : İngilizce-Türkçe M TK7804 .E44 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Elektrostatiğe giriş / Haldun Gürmen QC571 .G87 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal TK145 .Ö53 1958-1973 İstanbul : İTÜ, 1958-1973
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal TK145 .Ö53 1977-1979 İstanbul : İTÜ, 1977-1979.
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal. TK145 .Ö53 1966-1979 İstanbul : İTÜ, 1966-1979.
Elektrotekniğin esasları / Ahmet Akhunlar TK145 .A44e 1975 İstanbul: İTÜ, 1975
Elektrotekniğin esasları / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44e 1961 İstanbul: İTÜ, 1961.
Elektrotekniğin esasları / K. A. Krug TK145 .K78 1948a İstanbul : İTÜ, 1948
Elektrotekniğin esasları / K.A. Krug; çev. Osman İkizli. TK145 .K78 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Elektrotekniğin esasları / K.A.Krug; cev. Osman İkizli. TK145 .K78 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar TK145 .A44 1975 İstanbul : İTÜ , 1975.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1962 İstanbul: İTÜ, 1962.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1967 İstanbul: İTÜ, 1967.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1971 İstanbul: İTÜ, 1971.
Elektroteknik / Nusret Alperöz. TK145 .A47 1982 İstanbul : İTÜ , 1982.
Elektroteknik : ders notları / haz. Nusret Alperöz İTÜ ELE ALP İstanbul : İTÜ, 1980.
Elektroteknik : elektrik / Mustafa Temiz TK145 .T46 1985 İstanbul: İTÜ, 1985
Elektroteknik : magnetizma / Mustafa Temiz QC753.2 .T46 1984 İstanbul: İTÜ, 1984
Elektroteknik dersleri / Haldun N. Gürmen. TK165 .G87 1952 İstanbul: İTÜ, 1952.
Elektroteknik esaslar / K.A.Krug; cev. Osman İkizli TK145 .K78 1945 İstanbul : İTÜ, 1945
Elektroteknik notları / Burhanettin Sezerar, Süreyya Elbi. TK145 .S49 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Elektroteknikte otomatik ayar / A. Leonhard , çev. Emin Ünalan TK7872.V55 L46 1984 İstanbul : ITÜ, 1984
Elektroteknikte otomatik ayar / A. Leonhard , çev. Emin Ünalan. TK7872.V55 L46 1953 İstanbul : ITÜ, 1953.
Elemanter dalga mekaniği / W. Heitler ; çev. H. Gürmen. QC174.2 H45e 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Eminönü-Süleymaniye-Unkapanı bölgesinin geoteknik etüdü ve Yeni Cami temellerinin incelenmesi / Hamdi Peynircioğlu, İsmail Hakkı Aksoy, Kemal Özüdoğru TA710.4.T92 İ88 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Endüstri etkisinde bir kentsel sistemin dinamik büyüme modeli / Gülden Erkut HT361 .E75 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Endüstride elektrik motorları / D. R. Shoults, C. J. Rife, T. C. Johnson ; çev. M. Münir Ülgür. TK2511 .S56 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Endüstride emniyet basınçlı gazlar kullanma ve korunma / çev. Doğan Gücer TP242 .E53 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Endüstride emniyet çevresel ve kimyasal tehlikeler : anorganik asitler / çev. Yusuf Tekiz TP213 .E53 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Endüstride emniyet çevresel ve kimyasal tehlikeler : gürültüden doğan tehlikeleri önleme / çev. Reşdan Emirhan TD892 .E53 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Endüstride ısı ekonomisi / Suavi Eyice TJ255 .E95 1973- İstanbul : İTÜ, 1973-
Endüstride nükleer teknikler / Ali Nezihi Bilge TK9145 .B55 1991 İstanbul: İTÜ, 1991
Endüstride optimum yatırım mikdarının seçimi ve kazançlılığın sabit durumunu temin eden fiyatlandırma bağıntıları / S. Neşet Omay HF5416.5 .O43 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Endüstride standardizasyon ve standard sayılar / Hilmi İleri HD62 .İ44 1955 İstanbul : İ.T.Ü., 1955.
Endüstride toz sis ve dumanlar / haz. National Safety Council ; çev. Salahaddin Anık HD7261 .E53 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Endüstrileşmiş bina açısından mimari tasar ve uygulama / Şevket Sunar HD9715 .S86 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975
Endüstrileşmiş bina tasarımında çizimde sembolik anlatım üzerine bir inceleme / Ata Kerim Tayman İTÜ MİM TAY İstanbul : İTÜ, 1987
Endüstrileşmiş yapı / Lami Eser TH1000 .E84 1981 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981
Endüstriyel hammaddeler / M.Sezai Kırıkoğlu TN260 .K57 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Endüstriyel hidrolik : ders notları / Mehmet A. Bolu TC160 .B65 1985 Sakarya : İTÜ, 1985
Endüstriyel kalite kontrolu / Sıtkı Gözlü İTÜ İŞL GÖZ İstanbul : İTÜ , c1989
Endüstriyel radyografi el kitabı / haz. Beynelmilel Kaynak Enstitüsünün V numaralı