Danışma

Kütüphaneciye Danışın

Danışma Hizmeti ile İTÜ Kütüphaneleri'nde bulunan her formdaki kayıtlı bilgiye erişim için bilgi ve tavsiye desteği ile yol gösterici bir yaklaşımla kullanıcıların doğrudan ve dolaylı sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla görevlendirilen danışma kütüphanecileri;

  • Araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olma ve gerektiğinde birlikte kaynak taraması yaparak araştırmacının bilgiye erişiminin sağlanması,

  • Çeşitli içerik ve düzeyde eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımının artırılması,

  • Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulması için çağdaş teknik ve yaklaşımlarla eğitim ve oryantasyon verilmesinde etkin rol üstlenirler.

İTÜ Kütüphane'sinde kullanılan Konusal Yerleştirme Sistemi (Library of Congress Sınıflama Sistemi): 
Library of Congress Konusal Sınıflama Şeması 


Kütüphane ve Kütüphane Kaynakları hakkında eğitim talebinde bulunmak için: Bilgi Okuryazarlığı Eğitim İstek Formu

Elektronik Kaynak Erişim Sorunları için kutuphanedanis@itu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

  menuicon